PKN documenten

Open Hof Ommoord

Algemene inhoudsopgave PKN documenten Open Hof Ommoord

Inleiding

Binnen de geloofsgemeenschappen Open Hof Ommoord zijn afspraken gemaakt en richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen, protocollen, draaiboeken, procedures en afspraken zijn, onder verantwoordelijkheid van de besturen van de beide geloofsgemeenschappen, schriftelijk vastgelegd door de diverse verantwoordelijken in nauwe samenspraak met de coördinator communicatie.

De PKN documenten zijn gerubriceerd opgenomen in de volgende tabel. Hoe te handelen en om te gaan in verschillende situaties kunt u nalezen in deze documenten. In de addendums kunt u nagaan wie uw aanspreekpunten zijn als u vragen heeft over het betreffende document en/of de inhoud hiervan.

Serie Nummers Omschrijving
100 101 t/m 109 Algemene PKN/Oecumenische documenten Open Hof Ommoord
100 110 t/m 149 Algemene documenten (PKN) Open Hof Ommoord
200 201 t/m 250 Werkgroep Eredienst (Vieren – PKN) documenten
300 301 t/m 315 Werkgroep Eredienst (Muziek – PKN) documenten
300 326 t/m 350 Werkgroep Eredienst (Jeugd en Jongeren – PKN) documenten
300 351 t/m 375 Werkgroep Eredienst (Algemeen – PKN) documenten
300 386 t/m 399 Werkgroep Eredienst (Kosters – PKN) documenten
400 401 t/m 425 Wijkraad van Kerkrentmeesters (PKN) documenten
500 501 t/m 525 Wijkdiaconie documenten – algemeen (PKN)
500 526 t/m ….. Wijkdiaconie documenten – diversen (PKN)
600 601 t/m 625 Werkgroep Pastoraat (Jeugd en jongeren – PKN)   documenten
600 626 t/m 635 Werkgroep Pastoraat (40-75 jarigen – PKN) documenten
600 636 t/m 645 Werkgroep Pastoraat (>75 jarigen – PKN) documenten
600 646 t/m 660 Werkgroep Pastoraat (Pastoraat alle leeftijden – PKN) documenten
600 671 t/m 690 Werkgroep Pastoraat (Ontmoeten en leren – PKN) documenten
700 776 t/m ….. Werkgroep Communicatie (PKN) documenten
900 901 t/m 950 Overige documenten (PKN) Open Hof Ommoord

Documenten

Open Hof – Communicatie – 128.1 Veilige Gemeente PKN OH Ommoord – V2

Open Hof – Communicatie – 128.2 Add. Veilige Kerk PKN OH Ommoord – V3

Open Hof – Communicatie – 128.3 Gedragscode PKN OH Ommoord – V2

Open Hof – Communicatie – 128.4 VOG-beleid PKN OH Ommoord – V2

Open Hof – Communicatie – 128.5 Add. VOG-beleid PKN OH Ommoord – V2

Open Hof – Communicatie – 128.6 Meldprotocol PKN OH Ommoord – V3

Open Hof – Communicatie – 129.1 Beleidplsan PKN Open Hof 2022-2027 – V3.0

Open Hof – Communicatie – 130.1 Overlegstructuur Wijkkerkenraad O.H. Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 201.1 Eredienst wegwijzer in Open Hof Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 201.2 Protocol Eredienst in Open Hof Ommoord – V4

\Open Hof – Communicatie – 201.3 Addendum Eredienst Open Hof Ommoord – V8

Open Hof – Communicatie – 201.4 Visie op Eredienst OH Ommoord (I) – V maart 2021

Open Hof – Communicatie – 201.5 Visie op Eredienst OH Ommoord (II) – V juli 2021

Open Hof – Communicatie – 202.1 Protocol dopen – V3

Open Hof – Communicatie – 202.2 Add. dopen – V7

Open Hof – Communicatie – 203.1 Huw. en andere levensverbintenissen V2

Open Hof – Communicatie – 203.2 Add. zegenen huw. en andere lev. – V6

Open Hof – Communicatie – 204.1 Protocol PKN-uitvaartdienst in OH – V3

Open Hof – Communicatie – 204.2 Addendum PKN-uitvaartdienst in OH – V7

Open Hof – Communicatie – 205.1 Protocol PKN-uitvaartdienst buiten OH – V2

Open Hof – Communicatie – 205.2 Addendum PKN-uitvaartdienst buiten OH – V7

Open Hof – Communicatie – 206.1 Protocol Gedachtenis der Namen in O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 206.2 Add. protocol Gedachtenis der Namen – V6

Open Hof – Communicatie – 207.1 Protocol Scholendienst in O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 207.2 Addendum Scholendienst O. H. – V4

Open Hof – Communicatie – 209.1 Protocol Nieuwe Liefde Viering – V3

Open Hof – Communicatie – 209.2 Addendum protocol Nieuwe Liefde Viering – V5

Open Hof – Communicatie – 210.1 Protocol Wereldgebedsdag in O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 210.2 Addendum Werelgebedsdag in O.H. – V4

Open Hof – Communicatie – 211.1 Terugtreden en (her)bev. ambtstdragers in O.H – V2

Open Hof – Communicatie – 211.2 Addendum Terugtreden en (her)bev. – V4

Open Hof – Communicatie – 212.1 Prot. Afscheid of Verbintenis predikant in O.H – V2

Open Hof – Communicatie – 212.2 Add. Afscheid of Verbintenis predikant in O.H – V3

Open Hof – Communicatie – 213.1 Protocol Donderdagmiddagvieringen in O.H. -V2

Open Hof – Communicatie – 213.2 Add. Donderdagmiddagvieringen in O.H. – V6

Open Hof – Communicatie – 214.3 Handleiding nooddienst in OH Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 215.1 Richtlijnen Popdienst in Open Hof Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 215.2 Addendum Popdienst Open Hof Ommoord – V3

Open Hof – Communicatie – 215.3 Top2000-2019 – beh.bij Popdienst OH Omm. – V1

Open Hof – Communicatie – 301.1 Begeleidingscommissie cantor-organist – V1

Open Hof – Communicatie – 301.2 Addendum begeleidingsie. cantor-organist – V4

Open Hof – Communicatie – 302.1 Richtlijnen Open Hof Cantorij O.H.- V1

Open Hof – Communicatie – 302.2 Addendum Richtlijnen Open Hof Cantorij – V1

Open Hof – Communicatie – 316.1 Richtlijnen Kindercantorij O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 316.2 Addendum Richtlijnen Kindercantorij O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 317.1 Protocol Oec. Seniorenkoor O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 317.2 Addendum Protocol Oec. Sr. koor O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 326.1 Draaiboek Kinderdienst Open Hof Ommoord – V4

Open Hof – Communicatie – 326.2 Addendum draaiboek Kinderdienst O.H. – V6

Open Hof – Communicatie – 327.1 Draaiboek Crèche Open-Hof Ommoord – V2

Open Hof – Communicatie – 327.2 Addendum draaiboek Crèche O.H. – V4

Open Hof – Communicatie – 328.1 Richtlijnen Tienerdienst Open Hof Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 328.2 Addendum richtlijnen Tienerdienst O.H. – V3

Open Hof – Communicatie – 351.1 Richtlijnen Commissie Eredienst O.H. – V3

Open Hof – Communicatie – 351.2 Addendum Commissie Eredienst O.H. – V5

Open Hof – Communicatie – 353.1 Protocol ouderling van dienst – V2

Open Hof – Communicatie – 353.2 Addendum protocol ouderling van dienst – V4

Open Hof – Communicatie – 354.1 Richtlijnen m.b.t. Taizé kruisjes – V2

Open Hof – Communicatie – 354.2 Addendum m.b.t. Taizé kruisjes – V1

Open Hof – Communicatie – 355.1 Kosten PKN trouw- en rouw – V1

Open Hof – Communicatie – 355.2 Addendum kosten PKN trouw- en rouw – V3

Open Hof – Communicatie – 358.1 Richtlijnen preekrooster O.H. Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 358.2 Addendum richtlijnen preekrooster O.H. – V8

Open Hof – Communicatie – 359.1 Richtlijnen lectorenrooster O.H. Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 359.2 Add. richtlijnen lectorenrooster O.H. – V5

Open Hof – Communicatie – 361.1 Richtlijnen vervoer zondagochtend O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 361.2 Add. richtlijnen vervoer zondagochtend O.H. – V3

Open Hof – Communicatie – 362.1 Richtlijnen buffetrooster zondagochtend O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 362.2 Add. richtlijnen buffetrooster zondago. O.H. – V4

Open Hof – Communicatie – 389.1 Instructies zondag koster – V10

Open Hof – Communicatie – 389.2 Addendum zondag koster – V5

Open Hof – Communicatie – 390.1 Richtlijnen bij calamiteiteten PKN Eredienst – V3

Open Hof – Communicatie – 390.2 Addendum bij de calamiteiten PKN Eredienst – V2

Open Hof – Communicatie – 391.1 Gebruik van liturgische kleuren PKN diensten – V3

Open Hof – Communicatie – 403.1. Procedure inschrijving wijkgemeente – V1

Open Hof – Communicatie – 403.2 Addendum inschrijving O. H. Ommoord – V6

Open Hof – Communicatie – 403.3 Inschrijvingsformulier wijkgemeente – V1

Open Hof – Communicatie – 506.1 Wijkdiaconie Open Hof Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 506.2 Add. Wijkdiaconie Open Hof Ommoord – V2

Open Hof – Communicatie – 507.1 Handleiding collectanten-diakenen OH – V1

Open Hof – Communicatie – 507.2 Add. collectanten-diakenen OH – V1

Open Hof – Communicatie – 508.1 Richtlijnen vermelden collectedoelen OH – V1

Open Hof – Communicatie – 508.2 Add. richtlijnen vermelden collectedoelem – V1

Open Hof – Communicatie – 509.1 Richtlijnen financiën Wijkdiaconie OH – V1

Open Hof – Communicatie – 509.2 Add. richtlijnen financiën Wijkdiaconie- V2

Open Hof – Communicatie – 526.1 Protocol viering met Heilig Avondmaal – V6.1

Open Hof – Communicatie – 526.2 Addendum viering met Heilig Avondmaal – V6

Open Hof – Communicatie – 601.1 Protocol Catechese in Open Hof Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 601.2 Addendum Catechese in Open Hof – V3

Open Hof – Communicatie – 636.1 Richtlijnen De Hofstee vanuit OH – V2

Open Hof – Communicatie – 636.2 Add. richtlijnen De Hofstee vanuit OH – V1-

Open Hof – Communicatie – 637.1 Richtlijnen seniorenmiddagen O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 637.2 Add. richtlijnen seniorenmiddagen O.H. – V3

Open Hof – Communicatie – 639.1 Richtlijnen ouderenpastoraat O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 639.2 Add. richtlijnen ouderenpastoraat O.H. – V3

Open Hof – Communicatie – 646.1 Procedure nieuw ingekomene(n) – V2

Open Hof – Communicatie – 646.2 Addendum nieuw ingekomene(n) – V7

Open Hof – Communicatie – 647.1 Richtlijnen rooster welkomheters zondag O.H. – V3

Open Hof – Communicatie – 647.2 Add. richtlijnen rooster welkomheters O.H. – V5

Open Hof – Communicatie – 648.1 Richtlijnen Gespreksgroep Mossenwijk O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 648.2 Add. richtlijnen Gespreksgroep Mossenwijk – V1

Open Hof – Communicatie – 649.1 Richtlijnen Gespreksgroep Heide-Bes – V1

Open Hof – Communicatie – 649.2 Add. richtlijnen Gespreksgroep Heide-Bes – V1

Open Hof – Communicatie – 650.1 Richtlijnen attenties gemeenteleden O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 650.2 Add. attenties gemeenteleden O.H. – V3

Open Hof – Communicatie – 656.1 Richtlijnen In Memoriam OH – V1

Open Hof – Communicatie – 656.2 Add. richtlijnen In Memoriam OH – V2

Open Hof – Communicatie – 659.1 Richtlijnen Werkgroep Pastoraat O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 659.2 Add. richtlijnen Werkgroep Pastoraat O.H. – V3

Open Hof – Communicatie – 671.1 Protocol Ontmoeten en Leren in O. H. Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 671.2 Addendum Ontmoeten en Leren in Open Hof – V4

Open Hof – Communicatie – 673.1 Richtlijnen het Leerhuis O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 673.2 Add. richtlijnen het Leerhuis O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 674.1 Richtlijnen marktgesprek O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 674.2 Add. richtlijnen marktgesprek O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 675.1 Richtlijnen poëzieochtend O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 675.2 Add. richtlijnen poëzieochtend O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 677.1 Richtlijnen gespreksgroep Vandaag O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 677.2 Add. richtlijnen gespreksgroep Vandaag – V2

Open Hof – Communicatie – 679.1 Richtlijnen gemeentegesprekken O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 679.2 Add. richtlijnen gemeentegesprekken – V4

Open Hof – Communicatie – 901.1 Protocol rouwadvertenties – V1

Open Hof – Communicatie – 901-2 Addendum protocol rouwadvertenties – V1