Stichting Open Hof Muziek

Open Hof Ommoord

 

 

Over de Stichting

De Stichting Open Hof Muziek bestaat al sinds 1990 en komt voort uit de destijds bestaande muziekcommissie van de Protestantse kerk in Ommoord. De stichting heeft als doel “het bevorderen van muzikale activiteiten in Rotterdam-Ommoord”.
Zij doet dit door het organiseren van marktconcerten tijdens de weekmarkt op elke tweede woensdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Hierbij krijgen gevorderde amateurs, studenten van het conservatorium en soms ook oud-beroepsmusici een podium.
De marktconcerten beginnen om 11.00 uur en duren ongeveer 40 minuten.

Daarnaast zijn er op zondag – zo’n vijfmaal per jaar – zondagavondconcerten, waarbij beroepsmusici en kleine ensembles zijn te horen.
Soms wordt ook op een ander tijdstip geconcerteerd.
Podiumadviseur is Willem Blonk, cantor-organist van de protestantse kerk in Open Hof. Deze heeft vaak ook een muzikaal aandeel in de concerten.

De concerten vinden plaats in Open Hof, Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam-Ommoord.
De concerten zijn vrij toegankelijk, met een collecte aan de uitgang.
Wanneer er voor een concert vanwege de hoge kosten subsidie van fondsen wordt verkregen is er een toegangsprijs.

Elk jaar verschijnt er een concertagenda waarin alle concerten van dat jaar zijn opgenomen.  Voor 2024 klik > Concertagenda 2024

 

De Stichting kan u op de hoogte houden van de concerten. U kunt zich hiervoor aanmelden op het emailadres: hof@openhof-ommoord.nl. Ook voor informatie of contact kunt u van dit emailadres gebruik maken.
De concerten worden aangekondigd bij ‘Nieuws’ bovenaan de homepage en worden eveneens in de ‘Agenda’ opgenomen.

Giften aan de Stichting zijn mogelijk door overmaking naar bankrekening nummer NL14ABNA087.79.91.928 t.n.v. Stichting Open Hof Muziek, Rotterdam
De Stichting is geregistreerd als een culturele ANBI, waardoor giften aan de Stichting onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

 

ANBI

De Stichting is verplicht vanwege haar status als culturele ANBI ieder jaar een financieel en een inhoudelijk verslag te publiceren.
Daarnaast bestaat de verplichting tot verstrekken van onderstaande informatie:
Beleidsplan Stichting Open Hof Muziek   klik Beleidsplan Stichting Open Hof Muziek
Statuten Stichting Open Hof Muziek   klik  StOHM statuten
Uittreksel Kamer van Koophandel Stichting Open Hof Muziek  klik StOHM – Uittreksel KvK 2019 07 24.
De Stichting kent geen Huishoudelijk Reglement.

Financiële en inhoudelijke jaarverslagen

StOHM – ANBI Verslag van het concertjaar 2021
StOHM – ANBI Begroting en realisatie van het jaar 2021
StOHM – ANBI Verslag van het concertjaar 2022
StOHM – ANBI Begroting en realisatie van het jaar 2022
StOHM – ANBI Verslag van het concertjaar 2023
StOHM – ANBI Begroting en realisatie van het jaar 2023

Contactgegevens:

Voorzitter/secretaris:

Nico Hof             

hof@openhof-ommoord.nl

Penningmeester:

Hans Ros

joh.ros@planet.nl

Bestuurslid:

Koos Poot

koos.poot@ziggo.nl

Podiumcoördinator:

Willem Blonk

willem.blonk@planet.nl