Kunst in de kerk

Open Hof Ommoord

Kunst in de kerk

Hallo graag neem ik, Anja Vreeswijk, u mee op een kunstwandeling door Open Hof. Samen wandelen we door het gebouw en komen we een hoop mooi werk tegen waar ik u graag iets over wil vertellen.

We gaan naar binnen.
We lopen door de gang en links van ons zien we het kleurrijke kinderschilderij hangen. Je komt ogen te kort om alle kleine schilderijtjes te bewonderen.

Het thema is: Laat je zien, hoe geef je kleur aan Open Hof

In de RK pastoreskamer is een mooi kunstwerk te vinden:
De kringloop van het leven, van Lisette Kornet.
Lisette laat ons in haar schilderij zien hoe de mens leeft vanuit de Bron naar het licht.

De bron, zo mooi in blauw, de kleur van het water, het leven, op weg naar de stralende kleuren van het licht. De liefde. God!

 

 

 

 

In de telefoonpost hangt een abstract schilderij. Gekregen vanuit een erfenis van een echtpaar.  Zij hebben het ons geschonken en het heeft voorlopig een plaats in de telefoonpost gekregen.

Voordat we in de kerkzaal zijn, kijken we even om een hoekje in de Vredeszaal. Er hangt daar een mooi kunstwerk gemaakt in Berlijn door Hertha Wolff-Wollert. Velen jaren is er intensief contact geweest tussen onze partnergemeente in Grunau en Open Hof. Er is nog steeds een warm contact tussen mensen onderling.

Het is een knipselwerk dat in de DDR-tijd gemaakt is door leden van de Evangelische Kirchengemeinde Berlin- Grünau en geeft de Friedenskirche en het Gemeindehaus weer.
Deze gemeente was van 1979 tot 2000 partner van Open Hof

We gaan de kerkzaal binnen en lopen de Kruisweg.

De 14 staties zijn ontworpen en vervaardigd door Anne-Marie van der Wildt te Lage Zwaluwe, predikant en beeldend kunstenaar.

De Kruisweg heeft betrekking op het lijden en sterven en de opstanding van Jezus. Het gaat hier om een alternatieve verbeelding van de Paasweek.

De kruisweg is het verhaal over liefde, lijden, verraad, vriendschap, haat, dromen, vrijheid, eenzaamheid, waken, angst, woede, en verzoening. Een verhaal dat zich in ieders leven afspeelt. De kruisweg is het verhaal van Gods liefde tot het uiterste. De liefde die het laatste woord heeft.

De staties zijn aangebracht in de kerkzaal van Open Hof in 2021. De inwijding van de Kruisweg vond plaats op 19 september 2021 tijdens een oecumenische viering met medewerking van Ds. Anne-Marie van der Wildt, Ds. Wim in ’t Hout en Pastor Joost de Lange.                

We lopen door en zien het zonlicht door de prachtige glas-in-loodramen schijnen. Wat een mooi geheel. Het thema, Aarde, Water, Licht en Vuur, een prachtig ontwerp in lijnen en kleuren.

Het raam geïnspireerd door Genesis bestaat uit tien delen opgebouwd in de klassieke glas in lood techniek.

Het verbeeldt De Schepping van de wereld en het eerste hoofdstuk van de Bijbel. In gestileerde vorm ziet men van links naar rechts: de aarde met haar plantengroei, het leven. Gevolgd door het water, de lucht en het vuur.

Deze vier elementen vloeien geleidelijk in elkaar over.
Ze worden omspannen door een ronding in nachtblauw uitgevoerd;  een gewelf, als afperking van de ruimte. Zoals daar ook in Genesis sprake van is.

Beeldend kunstenaar: Eugène Terwindt, uitvoering: Glasatelier Zuid Nederland 2010

In de kerk hangt boven de kooropstelling een afbeelding van het oecumenisch schip.

Dit is gemaakt ter gelegenheid van de blijvorm, een bijzondere gebeurtenis in onze kerkgemeenschap. Het vormsel en de belijdenis van een aantal jongeren van onze toenmalige jeugd in een gezamenlijke viering.

Ds. Jacob Korf en Pastor Gerrit Toussaint waren toen de voorgangers een een zeer druk bezochte en emotionele viering.

Achter in de kerkzaal vind je de Mariakapel. Een verstilde ruimte met het tabernakel, de Maria Icoon een orthodox icoon, mooie bloemen en kaarsentafels.
Aan de linker muur hangen een schilderij, de schelpjes van kinderen die zijn gedoopt en de kruisjes van de mensen die zijn overleden.

In de Mariakapel is het tabernakel geplaatst .

Het prachtige deurtje met daarop de vijf broden en twee vissen is samen met de godslamp door de helaas te vroeg overleden pastor Rita Schoolenberg samen met enkele parochianen gevonden in een kerkelijk depot van gesloten kerken.

Naast het tabernakel is de fraaie godslamp-houder te zien die ook uit het depot komt.

Tegenover het tabernakel hangt een mooi orthodox icoon van de drie-eenheid.

Daarnaast hing ook nog een icoon van de aartsengel Michael maar die is helaas ontvreemd en met onbekende bestemming vertrokken. Hopelijk komt hij nog een keer terug.

Tussen de kruisjes en de schelpjes hangt het schilderij “Mensen Onderweg”, gemaakt door Anja Vreeswijk met het bijpassende gedicht van Guus Koelman.

Gaande met jong en oud,
langs vele soorten wegen
zoeken wij onze weg,
op stille hoop van zegen.
Wij zullen aan het eind,
als wij zijn aangekomen,
vast weten wat het is,
waarvan wij nu nog dromen.

Nadat we een kaars hebben aangestoken verlaten we de kerkzaal en gaan we naar boven!
Daar in de zalen hangen een aantal prachtige werken gemaakt door gemeenteleden en parochianen

Het schilderij in de Regenboogzaal is gemaakt door Elsa de Groot!

Toen na de grote vloed de regens waren gestopt en het water was gezakt liet Noach eerst een raaf, later een duif los. Toen de duif voor de tweede maal terugkeerde had zij een jong olijfblad in haar bek. Het olijfblad is tot symbool geworden van een nieuw begin, zoals de regenboog dat is voor hoop. God stelde de regenboog in de wolken als teken van zijn vriendschap met mensen.

 

Het schilderij in de Amandelzaal is gemaakt door Anja Vreeswijk!

Voordat de groene blaadjes zichtbaar worden, staat bij de amandelboom de bloesem gewoon op het kale hout. Lichtrode koppen, Witte kelken, Schitterend in een woord.

De Heer richtte zich tot mij: Wat zie je Jeremia? Ik antwoordde: “Ik zie een amandeltwijg”! Dat zie je goed, zei de Heer, ‘ en zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitkomt, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. Jeremia 1 : 11 en 12.

Het schilderij in de Olijfzaal is gemaakt door Lisette Kornet!

Door het oude hout heen………waait Gods Geest als de bron van zegen die iets nieuws doet uitspruiten………door het oude heen……….naar Romeinen 11:17 De oeroude olijfbomen verbeelden de Vader, het jonge olijfboompje de Zoon, de duif tussen de olijfbomen de Heilige Geest, de Heilige drie-eenheid.

Het schilderij in de Oase zaal is gemaakt door Aileen Meijvogel

Oase: Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. In het woud op de helling suist de koelte, beneden in de vlakte strekt de stad zich uit. Gelukkig zijn jullie die zaaien langs het water, die os en ezel in het gareel houden. Jesaja 32: 18,19 en 20

Voordat we weer verder gaan zien we aan de linkerkant nog een glazen wandpaneel. Dit is het blauwe raam.
Het hieronder fotografisch weergegeven “raam” vertegenwoordigt het “het blauwe raam” dat 40 jaar zichtbaar is geweest in de oude Open Hof.
De originele afmetingen waren 8,3 meter lang en 1,8 meter hoog.
Door spanningsbreuken in de panelen in het draadglas ontstond er oxidatie met als gevolg roestafzetting in de scheuren. Deze scheuren zijn op het paneel duidelijk waarneembaar. Het proces was niet tegen te houden en verplaatsing zou uiteindelijk hebben geleid tot de vernietiging van dit prachtige kunstwerk. Om deze reden kon dit kunstwerk niet worden geplaatst in de nieuwe Open Hof.

Het ontwerp toont het verhaal van de zondvloed. De duif is hierin mooi afgebeeld (Genesis 8)

Helaas hebben we in de archieven niet meer kunnen achterhalen wie de ontwerper van dit mooie glaskunstwerk is geweest

We gaan nu naar beneden, naar de ontmoetingsruimte om onder het genot van koffie of thee met elkaar in gesprek gaan of gewoon even bij elkaar te zijn.

Bij de bank hangt het rode schilderij soms met en soms zonder duif, tijdens de Pinkstervieringen wordt dit vaak in de kerkzaal opgehangen. De duif hangt aan een draadje,  voor of achter het schilderij!

Het smalle muurtje bij de tafel is het kunstmuurtje, dit muurtje wordt intensief gebruikt. Ook u, jij, jullie kunnen hier je Kunst laten zien, graag zelfs. Bekijk eens het boek Kunst in Open Hof er op na, dit ligt meestal op de leestafel en je zult je verbazen wie er allemaal al mee hebben gedaan.                                                                                   

Als je het leuk vindt om een werk van jezelf met ons te delen en ook eens aan “het Kunstmuurtje” van Open Hof te hangen, dan hoor ik dat graag,

Anja Vreeswijk – te breiken op 06 43056847