Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Contact

Zoekt u contact ?

Hieronder staat een aantal namen e0n telefoonnummers/emailadressen m.b.t. Open Hof Ommoord.
Bij het maken van dit overzicht is getracht zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan, desondanks is het mogelijk dat er onjuistheden of onvolledigheden instaan.
Stuur uw op- en aanmerkingen naar: info@openhof-ommoord.nl

Kerkgebouw

Adres: Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam, telefoon 010-4211476

Voor noodgevallen, calamiteiten en spoedgevallen bereikbaar via 06-25571531 of 06-15367135

Zaalverhuur: Kosters/Beheerders : Mw. M. Groeneweg en Mw. M. Zuidervaart:
email zaalhuuroh@gmail.com
De kosters zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag.

Open Huis: Iedere woensdagochtend tijdens de markt is er een inloopochtend, de koffie staat klaar (wel tegen betaling).

Katholiek

Parochie Sint Christoffel

Centraal parochie secretariaat Merellaan 350, 2903 GM Capelle a/d IJssel
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 15.00 uur, Tel 010-303 8871
e-mail: secretariaat@christoffelparochie.nl

Pastores:

Pastoor H.C. Flohr
e-mail: pastor.flohr@christoffelparochie.nl

Priester J. de  Lange
e-mail: pastor.delange@christoffelparochie.nl

Pastoraal werkster G. Martens
e-mail: pastor.martens@christoffelparochie.nl

Pastoraal werker R. van Breemen.
e-mail: pastor.vanbreemen@christoffelparochie.nl

 

Deze pastores maken deel uit van een werkverband dat zich uitstrekt over Alexanderpolder, Capelle a/d IJssel, Ommoord-Zevenkamp, Krimpen a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel.

Spreekuur in Open Hof :
Een R.K. Pastor houdt spreekuur in Open Hof op:
Dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur
Eventueel aanbellen en u wordt te woord gestaan

Acute pastorale zorg en melden overlijden; 06-13 80 33 32
Informatie over inschrijving en uitschrijving, geboorte-aangifte, doop en huwelijk,
via de Telefoonpost: 06-21 54 70 20 op maandag t/m vrijdag, van 10.00 tot 11.30 uur.
De telefoonpost is ook bereikbaar op het emailadres: telefoonpost@openhof-ommoord.nl.
Kerkbijdragen; NL93INGB 000.28.44.520, t.n.v. Christoffelparochie-Open Hof

Protestant

Ds. J.  Korf             jacobkorf@ziggo.nl         Tel: 06 4601 7788

Voor geboorte-aangifte, doop, huwelijk en overlijden, dient men met de predikanten contact op te nemen, of met de Telefoonpost: 06-21 54 70 20 op maandag t/m vrijdag, van 10.00 tot 11.30 uur. De telefoonpost is ook bereikbaar op het emailadres: telefoonpost@openhof-ommoord.nl.

Ledenadministratie Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord: mevr. N.Wijgand-van Stijn, tel.0104554074

Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) : Bankrekening NL95FVLB0699541646 t.n.v.
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Noordrand Ommoord,
Algemene giften: Bankrekening NL95RABO0362102740 t.n.v.
Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Ommoord O/H.

Kerkblad

Open Hof Nieuws, informatie elders op deze site (lees hier verder)
Redactie: redohn@openhof-ommoord.nl
Ledenadministratie: koster@openhof-ommoord.nl

Websiteredactie

info@openhof-ommoord.nl
Indien u niet weet bij wie u moet zijn en algemene vragen over de kerk en website.

redactiewebsite@openhof-ommoord.nl
Voor het sturen van vragen/opmerkingen over de inhoud van de website en het opsturen van bijdragen natuurlijk.

de Websiteredactie :

Wilt u ook meewerken aan deze website? Mail dan naar redactiewebsite@openhof-ommoord.nl