Doneren

Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Periodieke giftenDoneren

Hoe komen de kerken aan hun inkomsten ?

Vrijwillige bijdragen
Vrijwillige bijdragen zijn belangrijk voor een kerk. Denk aan collectes en de bijdragen die binnenkomen via Actie Kerkbalans. Met dit geld organiseren we activiteiten en betalen we de personen die in dienst zijn van de kerk. En we verzorgen het onderhoud van het gebouw. Met alleen vrijwillige bijdragen redden we het tegenwoordig echter niet meer. We zoeken dus ook andere activiteiten waar we geld mee kunnen verdienen.

 

Het verhuur van de zalen en de inkomsten van het buffet
We verhuren daarom zalen in Open Hof. En we openen ons buffet, bijvoorbeeld op woensdagen als er markt is. Mensen kunnen dan bij ons terecht voor een lekker kopje koffie en meer. Dit valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Kerken Ommoord. Deze stichting beheert namens de kerken het gebouw.

 

De opbrengsten van de bazaar
Ook met de bazaar halen we geld op. Daar zijn we heel dankbaar voor, ook voor alle vrijwilligers. Een deel van de opbrengsten zetten we opzij als reserve. In de toekomst kunnen we hier groot onderhoud van betalen. Denk aan onderhoud aan de lift, de verwarming en bijvoorbeeld het dak. Het andere deel is voor bijzondere uitgaven, zoals nieuwe stoelen en (straks) nieuwe tafels.

Periodieke giften

Wist je dat je sinds 1 januari 2014 heel eenvoudig een gift aan de kerk kunt doen? Deze is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Je kunt dit regelen via een schriftelijke overeenkomst tussen gever en ontvanger. Daarbij geldt wel dat de gelijke bedragen minimaal 5 jaren achter elkaar moeten worden overgemaakt.

Bekijk hier voor de PKN voor een voorbeeld van zo’n overeenkomst.

Bekijk hier voor de RK voor een  voorbeeld van zo’n overeenkomst.

De katholieke en protestantse kerk hopen dat hiervan gebruik zal worden gemaakt.

Doneren

Contact PKN
Voor vragen kunnen PKN leden contact opnemen met kerkrentmeester Arjen de Vries, kerkrentmeesters@openhof-ommoord.nl, telefoon: 06-10917175

Actie Kerkbalans
Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB):Bankrekening NL67RABO0373722389
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente R’dam Noordrand.

Contact RK
Voor vragen van RK leden is dat Rolf Timmers, openhof@christoffelparochie.nl