Rooms-katholieke kerk

Open Hof Ommoord

Parochie Sint Christoffel-geloofsgemeenschap Open Hof

Doelstelling

Als parochie vormen we vanuit de rooms-katholieke traditie een geloofsgemeenschap die probeert te leven vanuit de geest van Jezus Christus en zij draagt vanuit haar geloof in God en zijn Bijbelse opdracht de boodschap van Jezus uit.

Open Hof moet een plaats zijn waar gelovigen
– elkaar kunnen ontmoeten,
– hun geloof gezamenlijk kunnen vieren en beleven en in geloof kunnen groeien,
– hun geloof kunnen uitdragen,
– tot rust en bezinning kunnen komen,
– zich kunnen voeden aan en kunnen groeien naar elkaar.

Vanuit de Bijbelse opdracht proberen wij betrokken te zijn op de samenleving zoals wij die zien in de wijken Ommoord en Zevenkamp en op de leden van de geloofsgemeenschap zelf.

Kerken en kerkdiensten

Hieronder vindt u een overzicht van de tijdstippen waarop in de zes kerken van de Sint Christoffel Parochie vieringen plaatsvinden

Open Hof, Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam:
zondag 11.15 uur en maandag 9 uur.

En in de andere kerken van de Sint Christoffel Parochie:
St. Caecilia, Zocherstraat 90, 3067 AT Rotterdam: zondag 9.45 uur en woensdag 9 uur.
St. Paulus’ Bekering, Merellaan 352, 2903 GM Capelle a/d IJssel: zondag 11.00 uur en donderdag 9 uur.
St. Joseph, Kerklaan 20, 2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel: zondag 09.30 uur en dinsdag 9 uur.
H. Jozef, Emmastraat 26, 2941 XD Lekkerkerk: zondag 09.30 uur
H. Maria Koningin, Memlinghof 2, 2914 XH Krimpen a/d IJssel: zondag 11.00 uur en vrijdag 9 uur.

Op social media

De Sint Christoffel Parochie heeft een eigen website en een facebook-pagina met activiteiten en berichten uit de parochie.

Registratie persoonsgegevens

Van oudsher registreert de parochie gegevens van haar parochianen. Het gaat om persoonsgegevens waarop de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is. Er is door de bisschoppen een Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies opgesteld, aan de hand waarvan de parochie haar persoonsgegevens kan verwerken in overeenstemming de nieuwe wettelijke voorschriften. Het is op 1 juni 2006 van kracht geworden.

Pastores
H. Flohr, priester
J.J.P. de Lange, priester
Mw. G. Martens, pastoraal werker
R. van Breemen, pastoraal werker
Pastoraatgroep

Dienen – Vacature
Vieren – Dori Heijmans ad interim
Zorggroep – Dori Heijmans ad interim
Oecumene – Hans Schutte / Joost Barendrecht
Leren – vacature

contactadres: openhof@christoffelparochie.nl
telefoon: 06-21547020 dagelijks van 10.00 – 16.00 uur

Locatieraad
Rolf Timmers – financiën
Hans Schutte – communicatie
Dori Heijmans- secretaresse
Pastoraal spreekuur

Wekelijks is er in Open Hof spreekuur van een pastor en wel op maandagochtend van 10.00 – 11.00 uur, met uitzondering van de zomervakantie. U kunt binnen lopen of de pastor daar telefonisch bereiken: 06-21547020

Pastorale wacht
De parochie staat de pastores hierin bij. Eén van deze vrijwilligers heeft een centrale mobiele telefoon en kan uw vraag doorgeven aan de dienstdoende pastor. Het nummer van de mobiele telefoon is: 06-138 03 332. U kunt dat nummer ook altijd vernemen via de Telefoonpost of het antwoordapparaat van Open Hof (06-21547020)
Huisbezoek
De pastorale zorg voor elkaar krijgt in de R.K. kerk op verschillende manieren gestalte. Wanneer er voor u aanleiding is om één van de pastores uit te nodigen voor een huisbezoek, kunt u hiervoor contact opnemen met de telefoonpost Open Hof (06-21547020)
Welkom aan nieuwe bewoners
Als nieuwe bewoner kunt u zich telefonisch aanmelden (06-21547020). Via het kerkelijke administratiesysteem wordt uw naam en nieuwe adres ook doorgegeven aan onze administratie. Elke nieuwe parochiaan ontvangt na verloop van tijd een welkomstbrief waarin u kunt aangeven of u bezocht wilt worden, het parochieblad wilt ontvangen etc. Als u de brief retourneert, wordt dit verwerkt en als u dat wenst, krijgt u iemand op bezoek.
Wijziging in de gezinssituatie: Laat het even weten
Van parochianen wordt verwacht dat zij zelf doorgeven dat ze gaan verhuizen, dat zij nieuwe inwoners zijn, dat er een kind is geboren, dat er iemand is overleden enz. Uw medewerking wordt gevraagd om de gegevens van de parochie up-to-date te houden. Dat kan door het invullen van een parochiebericht, dat u vindt in het lectuurrek in de gang van Open Hof. Melden bij de telefoonpost van Open Hof kan ook (06-21547020). U kunt er van op aan, dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld, ook bij de voortgaande automatisering.
Sacramenten
Voor de sacramenten, doop, huwelijk, vormsel, etc. kunt u contact opnemen met het centrale parochiesecretariaat via de Telefoonpost of 06-52590015. Informatiebrochures over de sacramenten zijn bij de telefoonpost verkrijgbaar of digitaal per email.