Oecumene

Open Hof Ommoord

OECUMENE IN OPEN HOF

Open Hof is vanaf het begin een oecumenische gemeenschap. Dat wil zeggen dat er van begin af aan een hechte vriendschapsband is tussen de verschillende kerkgenootschappen die er huizen. Ooit was dat rooms-katholiek, gereformeerd en hervormd; tegenwoordig is het rooms-katholiek en protestants.

Gezamenlijke activiteiten

Een paar keer per jaar houden we gezamenlijk een kerkdienst. Ook organiseren we veel activiteiten samen. De bazaar bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld van oecumenische samenwerking. Zo zie je de vriendschapsband tussen beide geloofsgemeenschappen goed terug.

Oecumenisch Beraad en SKO

In het Oecumenisch beraad vergaderen rooms-katholieken en protestanten samen over deze activiteiten en de kerkdiensten. Het bestuur van de Stichting Kerken Ommoord (SKO)  zorgt voor het beheer van het gebouw. Ook hier zitten vertegenwoordigers in van beide gemeenschappen.

Gedeelde waarden

Natuurlijk geeft het gedeeld gebruik van ons gebouw soms wat problemen. Maar we ervaren allemaal de verrijking van het samenwerken en het samen kerken. Rooms-katholieken en protestanten hebben misschien verschillende gewoontes, maar in Open Hof delen ze dagelijks Geloof, Hoop en Liefde.