Open plek Pastoraal Werk Open Hof

Open plek Pastoraal Werk Open Hof In de ochtenddienst van 14 januari j.l. is er al even aandacht aan besteed: per 1 februari maakt Bart Starreveld, tot die datum in dienst als kerkelijk werker van Open Hof, zijn overstap naar De Buurtbron om daar als buurtpastor het...

Bart wordt pastor van de buurt

Per 1 februari 2018 werk ik niet meer als kerkelijk werker bij wijkgemeente Open Hof Ommoord, maar als buurtpastor in dienst van het wijkpastoraat De Buurtbron Ommoord en Zevenkamp. Wat betekent dit? In de afgelopen bijna zeven jaar was ik als kerkelijk werker vooral...

Ontmoetings middagen 2017/2018

In Open Hof aan de Hesseplaats in Rotterdam-Ommoord worden jaarlijks drie ontmoetingsmiddagen gehouden, altijd op zondagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur. Iedereen is daarbij welkom, zowel kerkleden als andere belangstellenden. Gedurende het eerste kwartier drinken...

3 juni 2018 Eerste heilige communie

Eerste Communie 2018 In januari gaat de communiewerkgroep weer beginnen met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. Kinderen die gedoopt zijn en in groep 4 of hoger zitten, kunnen hiervoor opgegeven worden. De Eerste Heilige Communieviering in de Open Hof...