22 mei: Kliederkerk

Op zondag 22 mei is er weer kliederkerk. Klik voor de aankondiging hier: 22 mei kliederkerk

impressie ouderendienst 21 april

Ouderendienst op 21 april 2022 – voorganger Jacob Korf – thema handen Het was een prachtige overweging over je handen op iemands schouders  leggen,  je voeten om naar iemand toe te gaan, je ogen om de dingen te zien, je oren om te horen. Ademloos heeft men...

Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ)

Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) heeft de afgelopen weken vanuit Open Hof de nodige giften gekregen uit collectes en de opbrengst van de eerste Bazaar, allemaal bestemd voor hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvoor heel hartelijk dank. Hoe...

Nieuw activiteitenboekje – stukjes gezocht

In september hopen we weer een activiteitenboekje uit te brengen voor Open Hof Ommoord en de Ontmoetingskerk. Organiseer je een leuke activiteit voor de kerk komend kerkelijk jaar? Stuur dan een stukje in voor het boekje. Vermeld hierin in ieder geval: • wat de...