Open plek Pastoraal Werk Open Hof

In de ochtenddienst van 14 januari j.l. is er al even aandacht aan besteed: per 1 februari maakt Bart Starreveld, tot die datum in dienst als kerkelijk werker van Open Hof, zijn overstap naar De Buurtbron om daar als buurtpastor het werk te doen wat hem na aan het hart ligt.

Als kerkenraad wensen we hem veel zegen toe in dit werk en zien we uit naar een vruchtbare samenwerking in de toekomst.
In de ochtenddienst van 11 maart a.s. zal het afscheid van Bart vorm worden gegeven.

Sinds de kerkenraad op de hoogte is gesteld van Barts vertrek, is het zaak om uit te zien naar hoe en door wie de plek die Bart achterlaat gevuld kan worden. Daartoe is vanuit de kerkenraad een werkgroepje gevormd, bestaande uit  Anneke van Wijngaarden, Maartje Greevenbosch en Piet Zuidervaart. Zij zullen zich buigen over vragen als ‘Hoe zorgen we voor een opvolger met wie we tegemoetkomen aan de behoeften van de gemeente?’, ‘Welke financiële ruimte is er?’, en: ‘Op welke manier kunt u als gemeentelid zelf gedachtes over de toekomst te kennen geven?’…..

U hoort vast en zeker snel meer hierover.

Voor de korte termijn kan ik u verzekeren dat we er alles aan doen om de pastorale zorg zoveel mogelijk op de goede manier doorgang te laten vinden. Dominee Fulco Timmers zal zich in de komende periode beperkt vrijmaken voor uitvaarten en bijzondere pastorale zorg aan ouderen. Bij Maartje Greevenbosch kunt u terecht met uw vragen om pastorale zorg en bijstand. Het telefoonnummer van Maartje is: 010-4215920. U kunt Maartje ook mailen: m.greevenbosch@hccnet.nl

En zoals altijd kunt met uw vragen aan de kerkenraad terecht bij ondergetekende.
Bea Cox, Scriba
Email: scriba@localhost
Tel: 06-40357909