In Open Hof aan de Hesseplaats in Rotterdam-Ommoord worden jaarlijks drie ontmoetingsmiddagen gehouden, altijd op zondagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur. Iedereen is daarbij welkom, zowel kerkleden als andere belangstellenden. Gedurende het eerste kwartier drinken we met elkaar een kopje koffie of thee en is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Daarna begint de inleiding en krijgt de spreker het woord. Vaak wordt de inleiding gecombineerd met een beeldpresentatie. Discussie en het stellen van vragen is mogelijk. Rond 15.30 uur is er een korte koffie- en theepauze. De toegang is gratis. In het komende seizoen hopen we de volgende ontmoetingsmiddagen te organiseren:

Zondag 8 oktober 2017 : “De Orgelzolders-Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk””

Anja Matser is op deze middag de spreker en zij zal u het bijzondere verhaal vertellen, en dat illustreren met beelden, van de Joodse onderduikers die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog schuilhielden op de zolderruimtes achter het orgel in de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid. Anja heeft intensief speurwerk verricht dat veel informatie en foto’s heeft opgeleverd, niet alleen over de families die zich schuilhielden, maar ook over hun helpers. Dit alles heeft geresulteerd in het boek “De Orgelzolders-Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk”.

Zondag 4 februari 2018:  Het graf van Toetanchamon

Tijdens deze middag is Hans van Rossum, kunsthistoricus, onze spreker. Eind november 1922 ontdekt Howard Carter, een Egyptische archeoloog , het graf van Toetanchamon.  Tot nu toe het enige geheel intact gebleven graf van een farao dat in Egypte gevonden is. Hierover gaat het bij deze lezing welke omlijst wordt door vele mooie beelden.

Zondag 4 maart 2018 : “Geheimen van Bachs Matthäus Passion

Deze middag zal Aad van der Hoeven, vaste organist van de Hillegondakerk en daarvoor organist in Open Hof, een lezing geven en daarbij ook muziek laten horen uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach (1685-1750), het centrale en meest monumentale werk in de Passietijd. Hij zal een tipje van de sluier oplichten en door middel van enkele voorbeelden laten zien en horen wat er diep achter al die noten is verscholen.

Wij hopen vele belangstellenden te mogen begroeten tijdens deze ontmoetingsmiddagen.

Ontmoetingsmiddagcommissie:

Maartje Greevenbosch en Henny Muilwijk