Oecumenische documenten

Open Hof Ommoord

Algemene inhoudsopgave Oecumenische documenten Open Hof Ommoord

Inleiding

Binnen de geloofsgemeenschappen Open Hof Ommoord zijn afspraken gemaakt en richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen, protocollen, draaiboeken, procedures en afspraken zijn, onder verantwoordelijkheid van de besturen van de beide geloofsgemeenschappen, schriftelijk vastgelegd door de diverse verantwoordelijken in nauwe samenspraak met de coördinator communicatie.

De Oecumenische documenten zijn gerubriceerd opgenomen in de volgende tabel. Hoe te handelen en om te gaan in verschillende situaties kunt u nalezen in deze documenten. In de addendums kunt u nagaan wie uw aanspreekpunten zijn als u vragen heeft over het betreffende document en/of de inhoud hiervan.

Serie Nummers Omschrijving
100 101 t/m 109 Alg. PKN/Oecumenische documenten Open Hof Ommoord
100 150 t/m 199 Algemene documenten (Oec.) Open Hof Ommoord
200 251 t/m 299 Werkgroep Eredienst (Vieren – Oec.) documenten
300 316 t/m 325 Werkgroep Eredienst (Muziek – Oec.) documenten
300 376 t/m 385 Werkgroep Eredienst (Algemeen – Oec.) documenten
400 426 t/m ….. Wijkraad van Kerkrentmeesters (Oec.) documenten
600 661 t/m 670 Werkgroep Pastoraat (Pastoraat alle leeftijden – Oec.) documenten
600 691 t/m 699 Werkgroep Pastoraat (Ontmoeten en leren – Oec.) documenten
700 701 t/m 775 Werkgroep Communicatie (Oec.) documenten
900 951 t/m ….. Overige documenten (Oec.) Open Hof Ommoord

Documenten

Open Hof – Communicatie – 150.1 Protocol Taken en afspraken Oec. Ber. – V3

Open Hof – Communicatie – 150.2 Add. protocol taken en adspr. Oec. Ber. – V7

Open Hof – Communicatie – 152.1 Procedure voor beh. en best. Bazaarfonds – V3

Open Hof – Communicatie – 152.2 Add. beheer en besteding bazaarfonds – V3

Open Hof – Communicatie – 153.1 Richtlijnen rond Oec. bezinningsbijeenkomsten – V1

Open Hof – Communicatie – 153.2 Addendum Oec. bezinningsbijeenkomsten – V3

Open Hof – Communicatie – 163.1 Vrijwilligers vacatures Open Hof Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 251.1 Richtlijnen rond Oecumenische Vieringen – V1

Open Hof – Communicatie – 251.2 Addendum Oecumenische Vieringen – V3

Open Hof – Communicatie – 253.1 Richtlijnen Wereldlichtjesdag – V1

Open Hof – Communicatie – 253.2 Addendum richtlijnen WLD – V2

Open Hof – Communicatie – 254.1 Richtlijnen Week van Gebed – V2

Open Hof – Communicatie – 254.2 Add. richtlijnen Week van Gebed – V4

Open Hof – Communicatie – 316.1 Richtlijnen Kindercantorij O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 316.2 Addendum Richtlijnen Kindercantorij O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 317.1 Protocol Oec. Seniorenkoor O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 317.2 Addendum Protocol Oec. Sr. koor O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 318.1 Richtlijnen koorrooster O.H. Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 318.2 Addendum richtlijnen koorrooster O.H. – V7

Open Hof – Communicatie – 376.1 Richtlijnen mailberichten van overlijden – V1

Open Hof – Communicatie – 376.2 Add. richtlijnen mailberichten van overlijden – V1

Open Hof – Communicatie – 430.1 Protocol taken en afspraken kunstcie. – V1

Open Hof – Communicatie – 430.2 Addendum taken en afspraken kunstcie. – V2

Open Hof – Communicatie – 661.1 Beschrijving gidsenproject – V2

Open Hof – Communicatie – 661.2 Addendum gidsenproject – V1

Open Hof – Communicatie – 662.1 Richtlijnen Kerkpleinmiddagen in O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 662.2 Add. richtlijnen Kerkpleinmiddagen in O.H. – V3

Open Hof – Communicatie – 691.1 Richtlijnen Filmhuis O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 691.2 Addendum richtlijnen Filmhuis O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 692.1 Richtlijnen Kerstinn O.H. – V1

Open Hof – Communicatie – 692.2 Addendum Richtlijnen Kerstinn O.H. – V5

Open Hof – Communicatie – 693.1 Richtlijnen ontmoetingsmiddagen O.H. – V2

Open Hof – Communicatie – 693.2 Add. richtlijnen ontmoetingsmiddagen O.H. – V4

Open Hof – Communicatie – 702.1 Reglement Weekbulletin – V1

Open Hof – Communicatie – 702.2 Addendum Reglement Weekbulletin – V2

Open Hof – Communicatie – 706.1 Richtlijnen publicaties in Open Hof – V2

Open Hof – Communicatie – 706.2 Addendum publicaties in Open Hof – V3

Open Hof – Communicatie – 707.1 Protocol Kerk TV in OH Ommoord – V1

Open Hof – Communicatie – 707.2 Addendum Protocol Kerk TV in OH – V1

Open Hof – Communicatie – 707.4 Instructies Kerk TV opnamen in OH – V1

Open Hof – Communicatie – 707.5 Addendum Instr. Kerk TV opnamen in OH – V2

Open Hof – Communicatie – 952.1 Luidinstructie klok – V2

Open Hof – Communicatie – 952.2 Addendum luidinstructie klok – V1

Open Hof – Communicatie – 959.1 Beschrijving Berlin Grünaugroep – V1

Open Hof – Communicatie – 959.2 Add. beschr. Berlin Grünaugroep – V2