Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) heeft de afgelopen weken vanuit Open Hof de nodige giften gekregen uit collectes en de opbrengst van de eerste Bazaar, allemaal bestemd voor hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvoor heel hartelijk dank.

Hoe verloopt de opvang van deze mensen? In Rotterdam heeft de gemeente besloten om ongeveer 2000 Oekraïners op te vangen op cruiseschepen, die her en der in de haven liggen. Daarnaast zijn er verspreid over de stad particulieren die vluchtelingen in huis genomen hebben.

Veel vluchtelingen zijn overhaast vertrokken, met weinig bagage. Om veilig weg te komen hebben sommigen ingewikkelde reizen moeten maken, via Roemenië, Hongarije en Oostenrijk. Ze komen met trieste verhalen over de bombardementen op dorpen en steden en zijn erg bezorgd over de achterblijvers: echtgenoten, ouderen en zieken. Die zitten klem zonder stroom, water, voedsel en medicijnen.

Dit alles heeft VOZ doen besluiten om het ontvangen geld als volgt te gaan besteden. Een deel voor de directe opvang van Oekraïners in onze wijken. Een deel voor de eerste opvang op de boten, verzorgd door collega-organisatie MANO.

Tenslotte, op grond van de verhalen van de Oekraïners zelf een deel aan noodhulp in gebombardeerde gebieden, via Cordaid/Caritas Nederland en de plaatselijke Caritas. Caritas is kort gezegd voor de katholieken wat de Diaconie is voor de protestanten.

Later in het jaar zullen we met een financiële verantwoording komen.

Ondertussen zijn Oekraïners welkom op ons spreekuur. Enkele van onze vrijwilligers hebben zich verdiept in de speciale regelingen die voor de Oekraïners gelden. Als het nodig is, hebben we een tolk achter de hand.

Spreekuur in Open Hof
Woensdag 10 – 12 u

Graag op afspraak via whats app 06 – 3924 4184
Voor informatie: Paul Bergmans
Email: ripa@planet.nl of 06 – 2055 2965