In september hopen we weer een activiteitenboekje uit te brengen voor Open Hof Ommoord en de Ontmoetingskerk. Organiseer je een leuke activiteit voor de kerk komend kerkelijk jaar? Stuur dan een stukje in voor het boekje.

Vermeld hierin in ieder geval:
• wat de activiteit inhoudt
• wanneer en waar deze plaatsvindt
• wie de doelgroep is.

Heb je een mooie foto erbij en is iedereen op de foto akkoord dat we die plaatsen? Dan ontvangen we die ook graag, leuk.
We zien het Word-bestand met je stukje graag tegemoet. Ons mailadres is activiteitenboekje@gmail.com. De deadline is 10 juni.
Veel dank alvast!

Hartelijke groet,
Dirma Verkuil
Gerdien van der Schans
Antoinette Brummelink