Het thema was, ook het jaarthema in de kerk, “Ga je mee?” De kinderen mochten bij binnenkomst hun voet of schoen omtrekken, uitknippen en inkleuren. Het resultaat hangt in de kerkzaal naast het koor. Tijdens de korte viering in de kerkzaal zongen we “Kleuren, kleuren, allemaal kleuren”. Daarna was er een gesprek met Simon( dominee Joan) en een vriend van hem. Simon vertelde waarom hij geen visser meer was, maar dat Jezus hem geroepen had en hij nu met Jezus meeging. We zongen daarna het lied ”Ga je mee?” en volgden dominee Joan over de voetstappen in de kerk naar de ruimte waar we gingen knutselen en spelen. De kinderen speelden levend ganzenbord met voetstappen waar de nummers opstonden, van klei maakten ze een vis, knipten poppetjes uit die met elkaar een slinger vormden, maakten een wegwijzer of speelden met de duplo. Terug in de kerkzaal vertelden de kinderen waar ze voor wilden bidden en zongen we “Jezus die langs het water liep”. Tot slot zaten de kinderen onder het zegenkleed en sprak dominee Joan de zegen uit. Als laatste gingen we eten van al het lekkers wat iedereen meegebracht had. Een fantastisch mooie middag met 13 kinderen en hun ouders.

Hartelijke groet namens de werkgroep, Anneke