“Mission control” – foto van Pixabay via pexels.com

De dienst van Woord en Gebed van 9.30u is mee te vieren via www.kerkdienstgemist.nl. Om 11.15u is er een Eucharistieviering die beperkt op locatie mee te vieren is, en ook uitgezonden wordt via www.kerkdienstgemist.nl.

Alvast een voorproefje bij de dienst van 9.30u:

Ieder zichzelf respecterend bedrijf heeft wel een “mission statement”. Zo’n statement zegt waar het bedrijf voor staat, waar het op gericht is. “Mission” is uiteraard Engels voor “missie”. Dat “missie” is weer afgeleid van het Latijn voor “eropuit sturen”. Afgelopen zondag werd het slot van het Matteüs-Evangelie gelezen, waar Jezus zijn leerlingen de wereld in stuurt. Komende zondag klinkt er nog zo’n zendingsverhaal (Mt. 9,35-10,15).

In het bedrijfsleven is “missie” een heel gebruikelijk iets, in de kerk gek genoeg niet altijd. Het heeft soms een beetje negatieve kleur gekregen. Dat is jammer, want kerkgemeenschappen hebben een belangrijke missie voor de hele wereld. Iemand die met enige humor die missie treffend verwoordt en de werelden van bedrijf en kerk met elkaar verbindt is de Engelse voorganger J. John – zijn “mission statement” kun je (alvast) hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=L6TGxKvSqH8.