Samen op weg naar Kerst

De pastoraatsgroepen van RK en PKN organiseren gezamenlijk op
donderdag 1 december in Open Hof een verrassende themamiddag,
met als thema ‘Zingend op weg naar Kerst’ onder leiding van Jacob Korf en Joost de Lange.

Muzikale leiding Willem Blonk.

Aanvang 14.00 uur.