Zingen met Marco Bakker in Open Hof

Velen van u zullen zich het geweldige concert in januari met zangeres Shirma Rouse herinneren.
Ook de gemeente Rotterdam, afdeling Cultuur. En die herinnering is zó positief, dat de Stichting Open Hof Muziek benaderd werd voor een vervolg.

Dat gaat er komen, onder de naam Maak Mee In Je Wijk 2.
Het houdt in dat er een concert komt op woensdagmorgen 13 december, 11.00 – 11.45 uur (een Marktconcert).

In de kerstsfeer, met Marco Bakker als solist, een projectkoor van 75 leden uit Alexander/Ommoord met begeleiding van piano/orgel en een klein ensemble.

Een koor van zangers uit de wijk zal een achttal weken voorafgaand aan het concert de stukken instuderen.
Dat zijn geen erg moeilijke koorwerken, maar voornamelijk 3- of 4-stemmige bewerkingen van kerstliederen.

Het repeteren ervoor begint op de maandag na de herfstvakantie, dat is maandag 23 oktober, van 13.45 – 15.00 uur, o.l.v. Willem Blonk.

Marco Bakker zal op twee dagen het concertprogramma met de koorleden helpen voorbereiden:
– Maandag 13 november is de eerste coachingdag. Twee sessies: van 11.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15 u.
–  Dinsdag 12 december de tweede. Twee sessies: van 11 tot 12.30 coaching en generale repetitie van 13.30 tot 15.00 uur.

Marco is inmiddels 85 jaar en zingt nog volop, live en op TV.
Een man met een geweldige staat van dienst als zanger, nationaal én internationaal.
Hij is heel gemotiveerd om ouderen te helpen de stem optimaal te blijven gebruiken.
Hij doet dat in Limburg, waar hij woont, regelmatig en komt daarvoor dus nu graag naar ons toe.

U als lezer van Open Hof Nieuws bent er als eerste bij als dit nummer verschijnt.
Er is buiten de leden van het Seniorenkoor, die altijd op dat moment repeteren, plek voor 50 projectleden. Meldt u zich snel aan als u wilt meezingen!

U kunt zich aanmelden bij de Stichting Open Hof Muziek of direct bij Willem Blonk.
Dus: bij Nico Hof, mail nhof@chello.nl – tel. 010 4551452 / Willem Blonk, mail willem.blonk@planet.nl – tel. 010 2205697 / 06 28068303.

Meedoen kost € 20.