Zaterdag 17 december hebben wijkbewoners weer advents- en kerstliedjes gezongen bij de kerstboom, die op de Hesseplaats is opgesteld. Een aantal enthousiaste leden van de gezamenlijke kerken van Open Hof organiseerden deze bijeenkomst op korte termijn. Wellicht is dit de reden dat de opkomst niet zo groot was. Ondanks de dreigende regenlucht, de wind en de kou werd door de aanwezigen enthousiast meegezongen. Hierdoor werd de draad van de traditie die, met de afbraak van de oude Open Hof, dreigde verloren te gaan weer opgepakt. Volgend jaar worden de wijkbewoners op een vroeger tijdstip geïnformeerd, zodat dit echt Holllandse gebeuren weer door veel meer mensen kan worden meebeleefd.

Ook dit keer kon dit mini-evenement doorgaan dankzij de medewerking van de Winkeliersverening ( versnaperingen)  en de Popschool Ommoord ( Keybord)

Een aantal foto’s met teksten van Arjan Huiskamp: