DSC04276

en zitten heerlijk .

 

Eindelijk, daar zijn ze dan.

Op maandag 5 mei 2014 werden de nieuwe stoelen voor  Open Hof afgeleverd. Al die mensen die daar in de afgelopen 15 jaar bij betrokken zijn geweest waren hier erg verheugd over. Het heeft dan ook letterlijk en figuurlijk heel wat voeten in de aarde gehad.
Een kort historisch overzichtje
In 1998 is het allemaal al begonnen. De plannen voor een nieuw kerkgebouw begonnen langzaam vaste vorm aan te nemen en in 2001 werd er een programma van eisen door de kerken opgesteld. Daarin stond aangegeven dat al het bestaande meubilair zou meegaan naar het nieuwe kerkgebouw. Daar dacht de bazaargroep, onder leiding van Fred Stierman en Riet van de Wielen, anders over. Er werd in de bazaargroep de gedachte gevormd om de opbrengst van de bazaars te storten in de activiteitenpot van de gezamenlijke kerken om als er een nieuw kerkgebouw kwam er ook nieuw meubilair kon worden aangeschaft. In de bouwfase  werd er een prioriteitenlijst van wensen opgesteld met de stoelen als een van de prioriteiten na de nieuwbouw. Na de financiële verantwoording nieuwbouw door de bouwcommissie in april 2012 werd het vizier volledig gericht op het sparen van nieuwe stoelen, noodzakelijke aanpassingen binnen het gebouw en het reserveren van gelden voor grootonderhoud.
Groen licht
Op 28 januari 2013 werd door de besturen van de kerken aan  de Stichting kerken Ommoord opdracht verstrekt om een stoelencommissie in het leven te roepen. Deze commissie bestond uit: Riet van der Wielen, Fred Stierman, Bert Nossent namens de bazaargroep en Henk Lengkeek, secretaris en Jan Groenendijk, voorzitter, beide namens de Stichting Kerken Ommoord. Verschillende bedrijven werden bezocht en uitgenodigd om geschikt meubilair te presenteren.  Na een enquête onder de kerkbezoekers kwam ‘stoel A’  als beste uit de bus. Het resultaat werd begin dit jaar gepresenteerd in de vergadering van de gezamenlijke beraden, een financieringsplan werd opgesteld, de oude stoelen kregen naar 2 kerken een bestemming en na het akkoord van de kerken kon de SKO overgaan tot het bestellen van de nieuwe stoelen.
De aflevering
Na een levertijd van 6 weken werden de stoelen op 5 mei bezorgd.
Wat een organisatie bracht dat met zich mee. De oude stoelen moesten al vroeg in de morgen uit de kerkzaal worden verwijderd, de vloer moest worden gestofzuigd, geschrobd en geboend, en de nieuwe stoelen moesten op karretjes naar binnen worden gereden en netjes neergezet. De oude stoelen werden diezelfde dag afgehaald voor hun nieuwe bestemming en ‘s middags werden ook de op nieuw gestoffeerde stoelen van de Vredeszaal aangeleverd.  

In diezelfde week was er voor de bazaargroep een grote taart en woorden van dank voor allen die deze historische gebeurtenis hebben mogelijk gemaakt .

Hiermee was een proces voltooid, dat liep van 1998 tot 5 mei 2014.
Dank aan de stoelencommissie voor hun tijd en inzet en voor het bereiken van dit resultaat.