Het Dagboek Advent & Kerst begon iedere dag met een bijbellezing en een bespiegeling door een van de predikanten rond Open Hof. Deze werden erg gewaardeerd. Ze zijn ook buiten die periode boeiend en inspirerend. Daarom hebben we ze verzameld in een boekje ‘Het woord voor vandaag’. U kunt dat hier downloaden.

Voor de mensen die geen of weinig toegang hebben tot internet zijn er enkele op papier afgedrukt. Als u dit zou willen ontvangen, zend dan een mail naar gesprek-openhof@outlook.com, dan kunnen we daarvoor zorgen. Telefonisch kan ook: 06 839 44 025.

NB Wie het weekbulletin wekelijks in de brievenbus krijgt, ontvangt dit boekje deze week.

Mede namens de predikanten, Louis Vermeulen