HIGH TEA  op woensdagmiddag 4 augustus a.s.

Deze zomer organiseert de diaconie Ontmoetingskerk samen met de PCOB en onze wijkdiaconie een High tea middag.
De middag is van 14.00 tot 16.00 uur in de Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1 te Zevenkamp.

Ook de leden van Open Hof zijn zeer welkom.

U kunt zich opgeven bij:
Tannie Teeuwen – 06 111 55 402 of l.teeuwen@upcmail.nl of bij
Gonny Boot:diakonie.pkn7kamp@gmail.com

Wij zien naar u uit, met een groet van de diakenen Open Hof.