Hartelijk Welkom bij de WODD- Avonddienst op 19 April om 19.00 uur.

                    Via Kerk-TV.

Aanvullend op eerdere informatie en de gegevens in het dienstenschema:
Op 19 april, de zondag na Pasen, die ‘Beloken Pasen’ heet, sluiten we de luiken van het Paasfeest.
Dit vieren we met een Avond-zangdienst, waarbij ds. Marien Kollenstaart zal  voorgaan.
Willem Blonk zal met enkele leden van onze koren de mooie, bekende mee-zing liederen verzorgen.
Even vóór 19.00 uur kunt u meevieren en genieten via kerktelefoon en kerk tv.
Werkgroep Eredienst en Evangelisatie: Marien, Willem en Ida.