Zoals u misschien al weet vindt de nieuwjaarsreceptie van de Noordrand voor het eerst plaats in Open Hof.

En wel op maandagavond 7 januari. Iedereen is van harte welkom. Mijn voorstel is dat we laten zien hoe gastvrij we zijn door zelf cakes/boterkoeken te bakken.

Insiders zeggen: dat lukt je niet maar ik denk van wel. Graag opgeven bij Egbert van Rossum – persoonlijk of per mail of telefoon: 0104556557.

Uw baksel moet maandag 7 januari klaar zijn, dus u heeft nog even.