In de gang naar de kerkzaal vindt u een aantal kunstwerken die door gemeenteleden zijn geschilderd. Lees hier onder de toelichting en bekijk de foto’s.

 

In de traditie van de kerken hebben de zgn. ‘werken van barmhartigheid’ een belangrijke plaats gekregen. Zes zijn er ontleend aan de woorden van Jezus in het evangelie van Matteüs 25, 35 – 40. Later is er nog één aan toegevoegd uit Tobit 2, 2 – 7.

Het gaat om:

* hongerigen te eten geven
* dorstigen te drinken geven
* de naakten kleden
* de doden begraven
* de vreemdeling opnemen
* de zieken bezoeken
* de gevangenen bezoeken

Het gedeelte in Matteüs 25 wordt afgesloten met:
‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’.

Geïnspireerd door dit bijbelgedeelte zijn wij aan het werk gegaan:
Lenie Blonk, Henny Groenendijk, Guus Koelman, Ineke Robart, Ida Taapke, Anneke en Barend van Wijngaarden. Leiding: Anja Vreeswijk.