Op 1 maart wordt in de ochtenddienst van 9:30 uur Wereldgebedsdag gevierd in Open Hof.

Ieder jaar, op de eerste vrijdag in maart, gaat tijdens de Wereldgebedsdag een keten van gebed de wereld rond. Een keten van gebed, waarin hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen wereldwijd worden gedeeld. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen, door gebed verbonden en bemoedigd.

De dienst van Wereldgebedsdag is dit jaar voorbereid door vrouwen in Zimbabwe. Ieder jaar is de voorbereiding in handen van vrouwen uit telkens een ander land. Zo geeft deze dag ons gelegenheid om over ‘eigen grenzen’ heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.

Ook in Open Hof vieren we de Wereldgebedsdag, die dit jaar het thema heeft: ‘Sta op en ga!’.

Tijdens de dienst zullen rond dit thema dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen als in alle bijeenkomsten voor deze dag wereldwijd. In Open Hof zijn we onderdeel van die mooie wereldorganisatie: ‘Samen bidden, samen vieren en samen delen!’