5 maart 2023: ‘Zichtbaar Geloven’

Wat is Wereldgebedsdag?  Een wereldgebeurtenis! Waarbij we wereldwijd samen bidden, samen vieren en samen delen!
Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Christen-vrouwen uit steeds een ander land bereiden deze viering voor.

Voor de viering van 2023 is dit een vrouwengroep uit Taiwan.
Het thema is ZICHTBAAR GELOVEN n.a.v. Efeziërs 1, 15: ‘Ik heb gehoord van uw geloof …’.

Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving. En geeft gelegenheid over eigen grenzen heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.

In Open Hof vieren we Wereldgebedsdag op de eerste zondag van maart, dat is in 2023 op 5 maart.
We volgen dan zoveel mogelijk de aangeleverde orde van dienst.
Vaak zijn daar verschillende vrouwen bij betrokken als voorganger, ouderling, diaken, maar ook als liturg of verhalenverteller.
Laat het weten als u/jij hier een keer aan mee wil doen!

Op de website van Wereldgebedsdag is meer te lezen over het voorbereidend comité van Taiwan, het land en de cultuur.
Ook over het kunstwerk wat voor deze viering gemaakt is.
Wil u/jij het kunstwerk groter zien klik dan op:   Kunstwerk .