WELKOM OPEN DEURDIENST in OPEN HOF

WELKOM OPEN DEUR/ZANGDIENST  in OPEN HOF.
Op 18 februari, de 1ste zondag van de 40 dagentijd gaat ds. Piet van Veldhuizen uit
Hendrik-Ido-Ambacht om 19.00 uur voor in de Welkom Open Deurdienst in Open Hof.
Samenzang vanaf 18.45 uur.

Ds. Piet van Veldhuizen*, geen onbekende in Open Hof, heeft als thema;
“PASSIE: Lijden en onweerstaanbare Liefde”
Toelichting volgens ds. Piet van Veldhuizen**: Passie, lijden, zoals in de Matteüspassie:
De periode van bezinning op het lijden van Jezus Christus, van Aswoensdag tot aan Pasen wordt ook wel de ‘passietijd’ genoemd.
Maar in het gewone spraakgebruik denken we bij passie aan iets positiefs: je gáát ergens helemaal voor, met hart en ziel! Passie: iets, dat je op een vervullende manier helemaal in beslag neemt.
Het is de moeite waard om op deze manier naar de passie van Jezus te kijken: Dat, wat Hij doet, omdat Hij het niet laten kan, omdat het Zijn Hart heeft!

Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk Gemengd Koor “De Slagsingers” o.l.v. dirigent Johan den Hoedt. En wij verwelkomen als  organist  André de Jager. De leden van de Werkgroep Evangelisatie, die de WODD’s voorbereidt,  hopen natuurlijk dat u in groten getale komt meevieren op 18 februari a.s.  Vanaf 18.45 uur is er Samenzang van bekende en geliefde liederen, mede aangedragen door ds. Van Veldhuizen en het Christelijk Gemengd Koor de Slagsingers. Mis het niet!  WELKOM!
Namens de Taakgroep Eredienst en de Werkgroep Evangelisatie,
Ida Taapke

* Ds. Piet van Veldhuizen (1959) is predikant in Hendrik Ido Ambacht en werkte eerder als predikant in Warschau, Willemstad en Rotterdam (Immanuelkerk). Hij promoveerde in 2004 met een proefschrift over Johannes 4 en is medewerker aan verschillende exegetische tijdschriften.
Zie ook zijn website  www.woordenmetzielenzin.nl

**zie voor een exegetische schets: http://www.woordenmetzielenzin.nl/PDFs/DED-2006-3.pdf