WELKOM OPEN DEUR DIENST: 6 OKTOBER ISRAËL ZONDAG

Op 6 oktober a.s. om 19.00 uur is de Welkom Open Deur/ Zangdienst met als voorganger Ds. P. Vermaat* uit Veenendaal!
Het Thema van deze dienst is: “Gods navigatie of ónze tom-tom?”

Het thema is gebaseerd op de schriftlezingen uit 2 Koningen 14: 25-28 en
Jona 1: de roeping van Jona.
Toelichting op het thema door ds. Vermaat:
“Iedereen heeft zo z’n vragen bij Gods leiding in deze wereld en in zijn of haar leven.
Maar ook ‘vreemde vogels’ moeten soms leren, dat Gods navigatie niet zomaar anders, maar zelfs beter is dan de onze. Ook al moet je weleens schipbreuk lijden.”

Het Christelijk Mannenkoor “Excelsior” olv Ilona de Kievit werkt op luisterrijke wijze mee aan deze dienst, waarin veel bekende en vertrouwde liederen worden gezongen.
Begeleider van Koor en Gemeentezang is de organist is Edwin Vooijs.
Vanaf 18.45 uur is er Samenzang! Mis het niet, maar kom er bij!
WELKOM!
Werkgroep Evangelisatie Open Hof Ommoord.
* Meer over Ds. P. Vermaat in onze rubriek “Gastvoorgangers”.