Adventszangdienst mét Verzoekliederen!

Op 16 december om 19.00 uur bent u van harte uitgenodigd in Open Hof Ommoord voor de
FEESTELIJKE WELKOM OPEN DEUR/ ADVENTS-ZANGDIENST,
waarin u voor een belangrijk deel de liederen mag opgeven!

Thema:              “OPNIEUW GEBOREN WORDEN??”
Naar de Schriftlezing uit Johannes 3 : 1-13 en vs. 14-16, waar Jezus in gesprek is met Nikodemus
Ds. Fulco Timmers gaat voor en
Het Christelijk Regionaal Koor ‘’ ADONAI” o.l.v. Peter Burger zal de Zangdienst luisterrijk ondersteunen met prachtige, bekende liederen en bovenstemmen!
Kees de Bruin en Willem Blonk begeleiden op piano en orgel.
U gaat mede bepalen wat er gezongen wordt: tot en met donderdag 13 december kunt u uw (Advents)verzoekliederen doorgeven.
1) Per email : eredienst@localhost
of
2) Per telefoon: Mw. I. Taapke: 010-220 50 78 (b.g.g. kunt u de voicemail inspreken)
Mw. A. van Wijngaarden: 010- 420 29 33
of
3) In Open Hof (lijsten liggen klaar vanaf 25 november)
Wij zullen de liederen zingen, die het meest gekozen zijn.
Aanvang Samenzang 18.45 uur.
Mis het niet, maar kom erbij!
namens
Taakgroep Eredienst/Werkgroep Evangelisatie/WODD
Ida Taapke