Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2023

Christenen vanuit de hele wereld komen in de ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’ op vele plaatsen bijeen om te bidden voor de eenheid van de kerken onderling, voor de kerken in de wijken en voor de kerken wereldwijd. Deze week is dit jaar van 15 tot en met 22 januari. Als thema is dit jaar gekozen: ‘Doe goed, zoek recht’ naar Jesaja 1 vers 17.

De jaarlijkse week van gebed wordt georganiseerd door MISSIO Nederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). Met elf kerken in Prins Alexander is met véél enthousiasme hiervoor samengewerkt.

Graag nodigen wij iedereen uit voor de gezamenlijke bijeenkomsten.
maandag 16 januari 19.30 uur in Open Hof, Hesseplaats 441 (Ommoord)
dinsdag 17 januari 19.30 uur in het Palet, Duikerstraat 29 (Lageland)
woensdag 18 januari 19.30 uur in de Ichtuskerk, Jaap van der Hoekplaats 1
donderdag 19 januari 19.15 uur (!) in de Alexanderkerk, Springerstraat 340
Met elf kerken in Prins Alexander is met véél enthousiasme hiervoor samengewerkt.

Informatie: Eelco van der Brug  06 2359 7174