Week van gebed begint op 19 januari 2020                Programma-details     Boekenlegger

De week van gebed voor de Eenheid is een jaarlijks terugkerende week  waarin christenen samen bidden. De week van gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland.

Het materiaal voor deze week is aangeleverd door de christenen van Malta en zij hebben als uitgangspunt gekozen voor het verhaal van Paulus waarin iedereen op zijn eigen houtje na een schipbreuk aanspoelt op Malta (Handelingen 28).

Het thema is : ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk’.

De gebedsweek begint in Open Hof met een oecumenische dienst op 19 januari om 10. 15 uur.

Op maandag 20 januari is er een oecumenisch gebedsmoment in het stiltecentrum in Open Hof,
met pastor De Lange en ds. Timmers.

Op dinsdag 21 januari gaan we naar de Evangelische gemeente in Ommoord.

Op woensdag 22 januari naar de evangelische gemeente Rafaël de Rivier.

Op donderdag 23 januari in de Ontmoetingskerk In Zevenkamp.

Op vrijdag 24 januari sluiten we af bij de Evangelische gemeente  Zevenkamp, samen met het Leger des Heils

We beginnen alle gebedsbijeenkomsten  om 19. 15 uur met inloop. De viering start om 19.30 uur die tot 20 uur duurt. Wie gelegenheid heeft kan blijven napraten.

Het is de bedoeling om bij elkaar op bezoek te gaan.

Zie voor de adressen van de locaties de bijlage over de boekenleggers.

De juiste locaties volgen later en het kan zijn dat er nog kleine wijzigingen volgen. Houdt daarom het weekbulletin in de gaten .

Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen in de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Namens de voorbereidingsgroep, Anneke van Wijngaarden