Tijdens de week van gebed voor de eenheid, van 21-28 januari, zullen er in diverse samenwerkende kerken gebedsbijeenkomsten georganiseerd worden. Inloop bij deze bijeenkomsten is steeds vanaf 19.00u. De insteek is om samen te bidden op de manier zoals men gewend is in de gemeenschap die het gebedsmoment verzorgd. Zo is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met de diversiteit die onze kerkgemeenschappen ook kenmerkt, en toch in eenheid samen te bidden.

Data en plaatsen:

zondag 21/1                                              Recht door zee
Morgendienst in eigen gemeente. In Open Hof is er om 10.15u een gezamenlijke viering van de RK parochie en PKN wijkgemeente. Voorgangers zijn Rita Schoolenberg en Fulco Timmers.
maandag 22/1 19.00u                                  Als een geliefd mens
God schiep de mens als Zijn evenbeeld
Niet als slaaf, maar als geliefde broeder
Open Hof PKN gemeente (Hesseplaats 441)
dinsdag 23/1                                            Eer God met het lichaam
God bevrijdt die in mensen’s macht zijn
Bewijs God eer met uw lichaam
Individueel thuisgebed
woensdag 24/1 19.00u                                          Hoop en herstel
Aan de vrede zal geen eind komen
Ik laat vrede na; Mijn vrede geef Ik jullie
EVGOM gemeente (Bertrandrussellplaats 3-5)
donderdag 25/1 19.00u                                      De armen roepen
Een steun is de Heer voor wie gevallen is
Jezus, Zoon van David, heb medelijden!
Open Hof RK parochie (Hesseplaats 441)
vrijdag 26/1                                          Zie het belang van anderen
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!
Heb oog voor belangen van anderen
Individueel thuisgebed
zaterdag 27/1 19.00u                             Gezin en kerk als familie
De geboorte van Mozes
Jozef week uit naar Egypte met Maria
Rafaël de Rivier (Bertrandrussellplaats 3-5)
zondag 28/1 19.00u                          De verstrooiden verzameld 
Breng ons bijeen uit de volken
Mijn grootheid in christenen zichtbaar
Ontmoetingskerk Zevenkamp (Ben Webstertstraat 1)