Jolanda Jacobs, parochiaan en vroeger vrijwilligster van de Open Hof, heeft haar studie afgesloten met het doctoraal examen theologie. Op woensdag 1 juni 2011 verdedigde zij aan de ambtsopleiding van de faculteit katholieke theologie van Tilburg te Utrecht in een openbare zitting haar doctoraal scriptie. Deze bevatte een onderzoek naar het leven en de geschriften van de Franse karmelietes Elisabeth Catez, die leefde van 1880 tot 1906.

Het leven in de kerk werd in haar tijd nog sterk getekend door mannen die op de verschillende niveaus in de kerk het voortouw hadden. Ook het denken, de theologie was doortrokken van de mannelijke wijze van zien en redeneren en geloven. Van vrouwen werd niet verwacht dat zij bijdroegen aan het theologisch denken. Zij werden buitengesloten van de theologie. Vrouwen bewogen zich meer op het vlak van de vroomheid, spiritualiteit, mystiek, meende men.

Jolanda komt in haar scriptie, vanuit het perspectief van de vrouwenstudie theologie, tot de conclusie dat de ‘mannelijke’, stereotiepe interpretatie van het leven en denken deze vrouw als ‘heilige mystica’ onvoldoende recht doet aan Elisabeth Catez. Zij – en in toenemende mate ook andere schrijvers – ziet na bestudering van de geschriften van Elisabeth deze karmelietes oplichten als een intelligente, zelfbewuste vrouw die niet alleen gevoelsmatig, maar logisch denkend haar geloof beleeft en verwoordt. Die de heilige Schrift en veel andere geestelijke en theologische auteurs bestudeerd heeft en die op een oorspronkelijke en authentieke wijze haar weg naar God heeft verwoord. Met name in haar denken over de heilige Drie-eenheid en haar relatie als mens, als vrouw tot God. Jolanda concludeert naar aanleiding van haar onderzoek dat het denken van Elisabeth een bijdrage kan leveren aan de hedendaagse (trinitaire) theologie, naast de reeds erkende bijdrage aan de spiritualiteit en mystiek.

Op deze manier laat zij zien hoe de visie van een vrouw andere zaken aan het licht brengt, dan de louter mannelijke kijk op het leven en het werk van een vrouw als Elisabeth.

Er waren heel wat vriendinnen (vooral) uit Zevenkamp, Ommoord en omgeving die een steun in de rug wilden zijn voor Jolanda bij dit examen. Daardoor werd het behalve een geleerde ook een heel gezellige bijeenkomst.

Kennelijk zagen de scriptiebegeleiders dr. Goris en mevrouw prof. dr. Korte verdere mogelijkheden voor Jolanda aangezien zij haar de uitdaging voorlegden om haar studie te voltooien met een proefschrift, zodat er weer een doctor aan de horizon van de theologie voor vrouwenstudies zou kunnen oprijzen.

Jolanda, proficiat, geluk in je werk en tot ziens in de nieuwe Open Hof.

Gerrit Toussaint