Op vrijdag 7 april 2023 wordt er in de Fonteinkerk weer een culturele koffieochtend gehouden.
Wim Debets zal een presentatie houden over zijn werk in het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen.

In deze presentatie vertelt Wim Debets aan de hand van diabeelden en enkele filmfragmenten over het lesgeven aan leerlingen in het cluster 2 onderwijs (doof en slechthorend)

Onderdelen die aan de orde komen:
– wat bedoelen we precies met “doof” en wat is de oorzaak daarvan?
– de geschiedenis van het onderwijs aan dove leerlingen
– over taalontwikkeling en het leren lezen
– gebarentaal en het handalfabet
– projecten buiten Nederland

 

U bent van harte welkom!

In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de onkosten.

Tijd:                      Vrijdag 7 april 2023 van 10 – 12 uur

Plaats:                  Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam

Onderwerp:          Onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen

Komende onderwerpen:
5 mei                     Saskia Mohlmann en Alexandra de Krijger van de Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument over Stolpersteine.
2 juni                      Jan Krijgsman over zijn reis naar China en Siberië

Namens de Commissie

Marijke Kwant