De nieuwe ‘A16 Rotterdam’

Op vrijdag 3 februari 2023 wordt er in de Fonteinkerk weer een culturele koffieochtend gehouden. Paul Eijking, omgevingsmanager deelgebied 2 en 3 bij de Groene Boog, zal een presentatie houden over de totstandkoming van de nieuwe ‘A16 Rotterdam’.

Paul Eijking: “Aannemerscombinatie ‘De Groene Boog’ realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de nieuwe ‘A16-Rotterdam’. Meer dan 1000 werknemers werken aan dit project. Het kan u haast niet ontgaan zijn dat de bouw gestaag vordert. Overal wordt gewerkt: volgend jaar mei wordt het autoverkeer vanaf de A13 tot aan de N471 al over een deel van de nieuwe weg geleid. De ruwbouw van de 2,2 km lange tunnel verwachten wij eind januari 2023 gereed te hebben en eveneens eind januari is de helft van het viaduct over het Terbregseplein bouwkundig gereed. Gelijktijdig moeten we er als aannemer voor zorgen dat ook de belangen van anderen niet in het geding komen.

Hoe we dat allemaal doen? Op vrijdag 3 feb 2023 neem ik u aan de hand van een presentatie mee in de wereld van de nieuwe ‘A16-Rotterdam’.”

U bent van harte welkom!
In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de onkosten.

Tijd: Vrijdag 3 februari 2023 van 10 – 12 uur
Plaats: Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam
Onderwerp: De nieuwe ‘A16 Rotterdam’
Komende onderwerpen:
3 maart Jan van der Ent over zijn fietstocht naar de Noordkaap
7 april Wim Debets over het onderwijs aan doven en slechthorenden
5 mei Saskia Mohlmann en Alexandra de Krijger van de Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument over Stolpersteine.

Namens de commissie:
Marijke Kwant