VLUCHTELINGENZONDAG 2020 IN DE CHRISTOFFELPAROCHIE

Het leven van vluchtelingen en van ons over-Hoop 

20 juni is in het jaar 2000 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. Vluchtelingen die hulp en aandacht nodig hebben van mensen en organisaties in vrije landen, landen waaruit mensen niet hoeven te vluchten.

Zondag 21 juni wordt in de vieringen in onze parochie aandacht besteed aan de situatie van vluchtelingen in onze directe omgeving. De lezingen, liederen en overweging zijn afgestemd op het thema ‘het leven van vluchtelingen en van ons over-‘Hoop’.

Vluchten betekent dat je leven dramatisch overhoop gegooid wordt. Angst voor oorlog of vervolging doen je besluiten tot een onvrijwillig vertrek uit je vertrouwde omgeving. Op zoek naar een veilige plek ben je erg afhankelijk van anderen, met honger, dorst en gevaren onderweg. Een vluchteling heeft bij vertrek al zijn contacten a.h.w. doorgesneden. Alleen met whatsapp op zijn mobieltje kan hij contact houden.

Wij hebben in de afgelopen maanden ook ervaringen opgedaan met wegvallen van direct contact met je familieleden. Het coronavirus heeft ons leven overhoop gegooid. Onzekerheid over inkomen en werk. Het virus is onvoorspelbaar, vandaar angst om besmet te raken, geen sport of uitstapjes. We voelen een gebrek aan vrijheid en hebben ervaren hoe belangrijk naasten zijn.

We hopen dat dit allemaal weer voorbij gaat, dat het leven weer normaal wordt.

De hoop van vluchtelingen

Vluchtelingen hopen op ook een nieuw normaal. Dat ze met een verblijfsvergunning veilig zijn, dat zij en hun kinderen hier een toekomst hebben, dat ze geaccepteerd worden in hun straat, op school, op het werk. Ze hopen dat ze de taal gaan spreken en dat ze de mensen gaan begrijpen.

Contact, gastvrijheid en openheid van beide kanten kan die toekomst mogelijk maken.

De extra-collecte wordt gehouden voor activiteiten die georganiseerd worden op verschillende locaties van onze Christoffelparochie.

Werkgroep Vluchtelingenzondag