Visie Eredienst

G-O-D:

Gastvrijheid:   Je bent zó welkom!

Ontmoeting:    We willen je leren kennen!

Diepgang:       We willen samen met jou verbonden zijn met God, met Jezus!

In Open Hof Ommoord komen we samen in de eredienst waarin we elkaar ontmoeten en samen verbonden zijn met God, met Jezus!
Dit doen we op zondagmorgen, donderdagmiddag of bij bijzondere momenten in het leven: bij trouwen, maar ook bij rouwen.
De eredienst is opgebouwd uit een speelse en goede balans tussen het Woord en de Muziek.

Met het Woord bedoelen we de Bijbellezing en de uitleg ervan (preek), het bidden en het zegenen. De Bijbelverhalen worden verbonden met de actualiteit van ons dagelijks leven.

Muziek en zang is in Open Hof Ommoord onmisbaar. Het is ondersteunend aan het onderwerp van de dienst en geeft altijd een extra dimensie aan de (gevoels-) beleving, mede door begeleiding op orgel of piano van de liederen. Soms met een koor. 

Met veel creativiteit wordt de ‘liturgie’ of ‘orde van dienst’ samengesteld. Dit gebeurt door afstemming van een professionele voorganger (Woord) met de kerkmusicus (Muziek) met veel kennis van de Bijbel en in het kiezen van de muziek en de liederen.

Oude, vertrouwde en verrassend-nieuwe woorden en liederen voor jong en oud maken de eredienst tot een feest: een Viering!

Er worden ook veel Gemeenteleden ingezet om de eredienst gezamenlijk vorm te geven:
Kosters hebben zowel voor als na de dienst veel werk. Ze bereiden de dienst op technisch gebied helemaal voor. Ze stemmen af met de beeld- en geluidmensen; doen de nazorg, ontvangen mensen bij binnenkomst in de kerk en zorgen na de dienst voor koffie in de ontmoetingsruimte.

Tijdens de eredienst zijn er ambtsdragers (diakenen en ouderling(en)), de lectors (bijbellezers) en de musici. Met uitzondering van de zomervakantie zijn er tijdens de zondagmorgen eredienst ook de leiding van de kinder- en tienerdiensten en de leiding van de crèche. Voor de koorzangers is er een rooster.

Omdat we in Open Hof Ommoord de verbinding in ons contact met elkaar heel belangrijk vinden, is er na de viering tijd voor ontmoeting in de gastvrije Ontmoetingsruimte van Open Hof Ommoord. Hier kunnen we met elkaar napraten en -genieten, koffiedrinken en de onderlinge band verstevigen!

 

G-O-D:

Gastvrijheid:   Je bent zó welkom!

Ontmoeting:    We willen je leren kennen!

Diepgang:       We willen samen met jou verbonden zijn met God, met Jezus!

 

Ida Taapke en Joost Barendrecht