Op 6 maart wordt in de ochtenddienst van 9:30 uur Wereldgebedsdag gevierd in Open Hof.

Thema: ‘GODS BELOFTE’

Ieder jaar, op de eerste vrijdag in maart, gaat tijdens Wereldgebedsdag een keten van gebed de wereld rond. Een keten van gebed, waarin vreugde en verdriet, zorgen en hoop, geloof en vertrouwen wereldwijd worden gedeeld. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen, door gebed verbonden en bemoedigd. In Open Hof sluiten we hierbij aan in de op die vrijdag volgende zondagochtendviering.

De voorbereiding van Wereldgebedsdag 2022 is in handen van vrouwen van Engeland, Wales en Noord-Ierland. Zij stelden voor de viering een eigen, bijzondere liturgie samen die wij op 6 maart zullen volgen.

Het thema van de viering is ‘Gods belofte’. Dit thema is gebaseerd op de brief die de profeet Jeremia schreef aan de ballingen in Babylonië.

Tijdens de dienst horen we het verhaal van drie vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland, die in de tijden van vandaag de ervaring delen van de ballingen aan wie Jeremia zijn brief schreef.

Rond het thema zullen wij in Open Hof, naast de verhalen en de schriftlezing, dezelfde gebeden bidden en dezelfde liederen zingen als in alle bijeenkomsten voor deze dag wereldwijd. Op deze manier vormen wij in Open Hof een schakel in de keten van gebed die de wereld rondgaat: ‘Samen bidden, samen vieren en samen delen!’

Een hartelijke groet,
Bea Cox