Aan het begin van de 40-dagentijd is er om 19:00 uur een vesper in Open Hof. Het thema is “Onweerstaanbaar?”. Het verhaal van Jezus in de woestijn waarin Hij verzocht/verleid wordt (Lucas 4: 1-13 ) staat centraal. Hoe gaat Jezus om met de verleidingen? Hoe gaan wij om met verleidingen? Zijn ze onweerstaanbaar of kunnen we ze weerstaan? In onze tijd zijn er zoveel verleidingen die om een keuze vragen. Wat doe je als er op een feestje drugs gebruikt wordt? Doe je mee of niet? Wat doe je als je verleid wordt om je principes opzij te zetten? Doe je dat voor een keer, of houd je vast aan je principes? Een thema voor jong en oud. Tijdens de vesper zal een moment van “holy chaos” zijn. De cantorij verleent muzikale medewerking. Enkele tieners zullen meewerken in de uitvoering. Weersta andere verleidingen en kom naar de vesper😊. Van harte welkom!