Zoals u waarschijnlijk nog weet hebben de afgelopen jaren de PKN-kerken in de Noordrand van Rotterdam het Speak it Loud (SIL) project ondersteund. Met veel inzet hebben wijkgemeenten meegedaan om geld in te zamelen voor dit project. In 2021 is het gelukt om in Coronatijd een online meeting met onze partner in Kenia te organiseren. In totaal is er met diverse acties, giften en collecten afgelopen 3 jaar € 39.360 voor het project opgehaald. We willen iedereen die hieraan bijgedragen heeft bedanken voor dit mooie resultaat.

Ook was er een groep jongeren uit de Goede Herderkerk, Oranjekerk en Fonteinkerk die van plan waren om naar Kenia af te reizen. Ze hebben allerlei activiteiten georganiseerd om de reis bij elkaar te sparen. Helaas heeft Corona roet in het eten gegooid en kon de reis helaas tot twee keer toe niet doorgaan. Onlangs is de groep nog een keer bij elkaar gekomen. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat ze nu in een andere fase van hun leven zitten, waarin een reis naar Kenia helaas niet meer past. Hoe verder? Sinds een half jaar is het Speak it Loud project door Kerk in Actie (KiA) verlengd met een tweede fase met een duur van drie jaren. De begroting is ongeveer gelijk aan de eerste fase, € 30.000 per jaar en ook nu weer voor een drietal jaren. Als Rotterdamse kerken zullen we kijken welk deel we hieraan kunnen bijdragen. We hopen u komende jaren regelmatig te informeren over de voortgang van het project.

Diaconie Open Hof. Hans Ros