Liturgische schikking
Johannes 6, 1 – 15

Jezus wordt gevolgd door een grote menigte en de leerlingen vragen zich af wat ze moeten doen om deze mensen te eten te geven.
Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen          ( Johannes 6:9 )

Symboliek :
De liturgische kleur voor deze zondag is roze : het licht van Pasen schemert door het paars heen.
Roze is een vermenging van paars en wit, symbool van inkeer, een lichtpunt.
Brood : het brood verwijst als symbool naar het geestelijke levensbrood dat Jezus uitdeelt en dat ieder mens voedt.
De vis : het symbool van Leven. Het Ichtus teken verwijst naar Jezus als levengevende.

Gaffelkruis : De kruisvorm die het meest herinnert aan een levende boom. Het gaffelkruis is een kruisvorm die door de schuin omhoog geheven armen lijkt op de vorm van een boom.
De twee naar boven gesterkte takken of armen drukken de verbinding met het menselijke en goddelijke uit .
Met Pasen komt het hout van het kruis tot bloei.

 

 

Delen, breken, uitdelen.
Wonderlijk hoe weinig door te delen verandert in overvloed,
en velen voedt.
Gij die ons voedt,
schenk ons het inzicht dat delen verrijkt
en de woestijn verandert in een oase.

Ontwerp, tekst en foto’s John Kropmans