Liturgische schikking
Marcus 9, 2 – 10
Thema : Aanwezig
Jezus neemt Petrus en de broers Jacobus en Johannes mee naar een hoge berg waar zij alleen zijn. Daar verandert de gedaante van Jezus : Zijn kleren gingen helder glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus ( Marcus 9 :2-4) Kort daarna viel de schaduw van een wolk over hen, en uit die wolk klonk een stem: “Dit is mijn geliefde Zoon“

Symboliek :
In de kleur wit komen alle kleuren samen. Wit drukt zuiverheid, licht, vrede, vreugde en feest uit. Wit is de liturgische kleur die in de kerk gebruikt wordt bij hoogfeesten zoals Pasen. Bij het graf van Jezus worden de vrouwen aangesproken door een man in een wit gewaad. Stralend wit, als een zon stralen. Meleachi ( 3:20 verwoordt dat als volgt ) maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralen, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.

Drie witte stenen verwijzen naar Mozes, Elia en Jezus die staan in het licht van God Wolk De wolk is het symbool van Gods aanwezigheid en verborgenheid. Wij kunnen slechts in een tweezijdige beeldspraak spreken over God : nabij en ver weg, present en afwezig ; Hij openbaart en verbergt zich. De wolk verbeeldt deze tweezijdigheid als geen ander.

 

Klimmen om licht te zien, verblindend, stralend.
Opgaan in een wolk van aanwezigheid.
Afdalen naar de aarde, verlicht, gesterkt.
Aanwezige, richt ons kijken naar Uw Licht
dat in wolken verhult, met ons meetrekt.

Ontwerp, tekst en foto’s John Kropmans