1e zondag 40 dagen 2012Liturgische altaarschikking  veertigdagentijd 2012
Basisschikking : Van kruis naar Gaffelkruis tot levensboom
 In de christelijke traditie is het zogenaamde gaffelkruis de kruisvorm die het meest herinnert aan een levende boom. Een kruis met schuin naar boven gerichte armen staat in Van Dale. (een gaffel is een tweetandige hooivork). De twee naar boven gestrekte takken of armen drukken de verbinding met het menselijke en goddelijke uit. In het lijden en de ervaren ongerechtigheid wordt de aarde met de hemel verbonden. Het dragen van het kruis wordt ook wel ervaren als een loutering, als een doorworsteling en de overwinning op het lijden, het wordt een teken van opstand en opstanding. Het dode hout dat lijden en onrecht verbeeldt wordt langzaam maar zeker een vruchtbare bloeiende boom. Daarom veranderen we de vierde zondag van de veertigdagentijd het beeld van een eenvoudige dode stam of kruis in een gaffelkruis om te eindigen met een bloeiend gaffelkruis. Met Pasen barst het leven uit het dode hout en bloeit!

1e zondag veertigdagentijd

Marcus  1,   12 – 15   Inkeer 

Jezus wordt door de Geest meegevoerd naar de woestijn
en verblijft daar veertig dagen. Daarna gaat Hij naar Galilea
en zegt : De tijd van inkeer is aangebroken, het koninkrijk
van God is nabij ; kom tot inkeer en hecht geloof aan het
goede nieuws.

Symboliek :
Het beeld van inkeer is een spiraalvorm in het hart van het kruis.
De spiraal beweegt zich van buiten naar binnen.
Daarmee wordt het tot inkeer of inzicht komen tot uitdrukking gebracht.
Inkeer : komen tot diep in de binnenruimte om  vandaar uit
met een bewogen hart, met kennis en inzicht,
wereld opnieuw tegemoet te treden. 

Stilte zoeken,
Komen tot de kern,
Leven van binnenuit,
Vanuit je hart.
Een zachte wind voelen
Op je huid,
Opstaan en naar
Buiten treden.
Eeuwige,
Leer ons de woestijn
In ons leven

Ontwerp, foto en tekst John Kropmans