Bericht van de kerkenraad
Hoe gaat het eigenlijk met de kerk? Welke zaken spelen er? Welke besluiten heeft de kerkenraad genomen? We merken een behoefte aan meer informatie hierover, informatie die wij graag met u delen. Vanaf nu zult u dan ook vaker van ons horen. Via Open Hof Nieuws, de site en wellicht ook via andere kanalen.

Bezinning
Het begin van 2021 vormde een goede aanleiding voor de kerkenraad een moment van bezinning in te plannen. Hoe gaat het met iedereen? Wat baart ons zorgen? Waar worden we blij van? Het was een fijne avond in januari, met mooie bijdragen van alle aanwezigen.

Besluiten
Om de kinderen van Open Hof in het zonnetje te zetten, zal de bloemengroet van de gemeente op 21 maart naar de kinderen gaan. Op de oproep namen door te geven van wie in aanmerking komt voor een bloemengroet zijn veel reacties binnengekomen. Veel dank hiervoor.

De kerkenraad wil zich verdiepen in geweldloos communiceren of liever gezegd, verbindend communiceren, en heeft Ingrid Bouland bereid gevonden hier een inleiding over te houden. De kerkenraad kijkt hiernaar uit.

Afscheid
Egbert Engelfriet en Egbert van Rossum zijn teruggetreden uit het ambt van ouderling. Tijdens de kerkdienst van 31 januari 2021 is al een woord van dank gesproken, maar ook op deze plek willen wij hen nogmaals danken voor hun inzet, ideeën en goede werk. Arjen de Vries werd tijdens diezelfde dienst herbevestigd in het ambt van ouderling, met de speciale taak van kerkrentmeester. Wij wensen Arjen veel succes en plezier met zijn mooie taak.

Vrijwilligers
Open Hof kent een grote schare vrijwilligers, iets waar we trots op mogen zijn. Tegelijk hebben we ook zorgen. Het aantal vacatures neemt toe en sommige functies blijken moeilijk in te vullen. Bovendien: door de coronatijd is het momenteel moeilijk mensen persoonlijk te benaderen voor taken. Dominee Fulco Timmers heeft in de kerkdienst inmiddels een oproep gedaan voor roostermakers, een goede manier om veel mensen te bereiken nu. We hopen op veel reacties.

Tot slot
We hopen dat u het leuk vindt op deze manier wat meer te weten te komen over wat ons bezighoudt. Heeft u vragen of wilt u iets aan ons kwijt? We horen graag van u.

Aria van Ballegoie
010 4552261
scriba-openhof@live.nl