Beste gemeenteleden,

Hierbij weer een kleine update van de kerkenraad.

Werk beroepingscommissie.

Helaas is het gesprek met de kandidaat-predikant gestaakt, zo meldde de beroepingscommissie ons. Een deel van de beroepingscommissie heeft aangegeven te willen stoppen met het werk. Op deze plek danken we Henk Lengkeek, Willem Jan Zaadnoordijk, Ton van der Zee en Heleen Vermeiden hartelijk voor alle tijd die zij in de beroepingscommissie hebben gestoken. Een warm welkom tegelijk aan Nico Sizoo, die de commissie zal versterken. We wensen de leden veel succes en wijsheid toe en ondanks de tegenslag toch altijd ook heel veel plezier met elkaar.

Kerkenraadsdag

Op zaterdag 12 november kwam de kerkenraad bij elkaar in de Schone Lei in het Kralingse bos. We praatten daar over kerkenzaken, maar hebben ook in groepjes van twee gewandeld. Samen gingen we dieper in op zaken die ons bezighouden, privé en in de kerk. Een waardevolle middag, waar we met veel plezier op terugkijken.

Sirkelslag

Op vrijdagavond 4 november vond in Open Hof Sirkelslag plaats voor de tieners, een spel waarbij je in je eigen gemeente speelt tegen andere gemeentes. Heel leuk dat de tieners zoveel lol hebben gehad in Open Hof! Veel dank aan de organisatie. En gefeliciteerd natuurlijk, tieners! Een prachtige zevende plaats van de 120 teams.

Vrijwilligers

Op zaterdag 15 oktober vond het vrijwilligersfeest plaats, het moment waarop al die vele vrijwilligers van Open Hof even in het zonnetje werden gezet. Heel veel dank voor ieders inzet, Open Hof kan niet zonder jullie. Tegelijk merken we ook dat sommige projecten en commissies dringend nieuwe handjes nodig hebben. De werkgroep Eredienst bijvoorbeeld, die de wekelijkse kerkdiensten voorbereidt, of de Kerkrentmeesters. Meldt u zich gerust als u iets wilt doen. Een grote taak of een kleine, er is heel veel mogelijk.

Afscheid en nieuwe ambtsdragers

Jan Huizer en Tannie Teeuwen zullen aftreden als diaken. Ook Kees Doornhein heeft aangegeven te willen stoppen als ouderling, We danken Jan, Kees en Tannie hartelijk voor alles wat zij voor de kerk gedaan hebben. Eelco van den Brug en ondergetekende hebben aangegeven door te willen gaan en zullen worden herbevestigd als ouderling. Tegelijk hebben Diet Maissan en Irene Cornet aangegeven in het ambt te willen treden. Diet als ouderling en Irene als diaken. Henk Lengkeek zou daarnaast graag toetreden tot het ambt van ouderling met een speciale opdracht voor de ‘Half twaalf diensten’ in de Hillegondakerk. U wordt hier binnenkort nader over geïnformeerd.

Advent en Kerst naderen. Dat zijn bijzondere tijden voor de kerk. Tijden van samenzijn, tijden die leiden naar licht en hoop. Dat wensen we u toe de komende tijd.

Hartelijke groet,

Aria van Ballegoie

Scriba kerkenraad