Er is veel gebeurd sinds de laatste keer dat we verslag deden. Een klein overzicht.

Afscheid Wim in ’t Hout
In februari namen we tijdens een mooie dienst afscheid van dominee Wim in ’t Hout. Na afloop was er een feestelijk programma waar gelukkig veel mensen bij konden zijn. We danken Wim nogmaals voor al het goede werk dat hij gedaan heeft voor onze gemeente en wensen hem alle goeds toe.

Dominee Jacob Korf terug voor pastoraatswerkzaamheden
Dominee Jacob Korf zal ons tien uur in de week helpen met het pastoraat zolang er nog geen nieuwe predikant is. De Kerkenraad is erg blij met zijn hulp en verwelkomt hem terug in onze gemeente.

Aanstelling Jan Peter Molenaar verlengd
De Kerkenraad kan ook melden dat de aanstelling van Jan Peter Molenaar voor het jeugdwerk verlengd is tot september 2022. Ook hier is de Kerkenraad verheugd over.

Beroepingscommissie aan de slag
De beroepingscommissie is aan de slag gegaan en zoekt momenteel hard naar een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente. Het werk ligt op schema en wij hebben er alle vertrouwen in dat de commissie een goede kandidaat voor ons zal vinden.

Gemeentevergadering 6 maart
Op zondagochtend 6 maart vond er een gemeentevergadering plaats. Deze werd goed bezocht. We luisterden naar Hans Ros, de voorzitter van de beroepingscommissie, en naar Alex Barendrecht, voorzitter van de kerkenraad. Hans deed verslag van de voortgang van het beroepingswerk. Met Alex bespraken we het nieuwe beleidsplan. Dank aan iedereen voor de inbreng. Dank ook aan de vrijwilligers die deze vergadering mogelijk maakten.

Coronasituatie en de kerk
Fijn dat de coronasituatie het toelaat dat we weer kunnen samenkomen in de kerk, al blijft het oppassen en ontkomt ook onze gemeente niet aan besmettingen. Goed om te horen dat we omzien naar elkaar wanneer we met corona te maken krijgen. En echt heel fijn u af en toe weer te kunnen zien.

Hartelijke groet namens de Kerkenraad,
Aria van Ballegoie