Beste gemeenteleden,

Het waren weer volle maanden voor de Kerkenraad. Hoog tijd voor een update.

Promotie dominee Fulco Timmers
De Kerkenraad was uitgenodigd de promotie van dominee Fulco Timmers bij te wonen in Leiden. Open Hof en de Ontmoetingskerk waren met een kleine delegatie inderdaad aanwezig. Namens Open Hof is een boekenbon, Open Hof-kaars en Open Hof-kaart aangeboden. In zijn voorwoord bedankte Fulco de gemeente nog voor de ruimte die hij gekregen heeft om studieverlof te nemen. Graag feliciteren wij Fulco op deze manier nogmaals met deze geweldige prestatie.

Verlenging contract Jan-Peter Molenaar
Omdat we nog geen nieuwe predikant hebben (zie volgend punt) is jeugdwerker Jan-Peter Molenaar gevraagd langer te blijven. We zijn blij dat hij hiertoe bereid is en hebben zijn contract verlengd. Dominee Jacob Korf zal zich tot 31 januari 2023 op de ouderen in onze wijkgemeente blijven richten.

Nieuwe predikant?
Van de beroepingscommissie ontvingen wij bericht dat zij in gesprek is met een serieuze kandidaat voor het predikantschap. Net als u zijn wij zeer benieuwd en wachten we de ontwikkelingen af deze zomer. We beseffen dat we er nog niet zijn, maar hopen op een goede uitkomst.

Jubileum Willem Blonk
Op zondag 28 augustus vieren we dat Willem Blonk 40 jaar cantor-organist is in Open Hof. De dienst begint die dag om 11.15 uur. U bent van harte uitgenodigd deze dienst en het feestelijke programma daarna bij te wonen.

Is Open Hof laagdrempelig?
We willen als gemeente graag laagdrempelig zijn. Zijn we dat ook echt? Over deze vraag hebben we uitgebreid gesproken. We zijn best uitnodigend denken we, en we verwelkomen nieuwe mensen. Maar we zien ook de nodige drempels, omdat we als organisatie best complex zijn. In dit licht in ieder geval hartelijk dank aan de vrijwilligers die met elkaar de kerk openhouden deze zomermaanden. Dankzij hen kunnen we zowel letterlijk als figuurlijk open zijn, heel fijn.

Wat geloven we in Open Hof?
We hebben ook gesproken over de vraag wat we eigenlijk geloven in Open Hof. Daar praten we eigenlijk weinig over. Dit terwijl we best behoefte merken aan meer verdieping. Gelukkig blijkt dat we voldoende mogelijkheid hebben om het gesprek daarover aan te gaan met elkaar. Via gespreksgroepen bijvoorbeeld, het Geloofs-ABC, het vooraf meedenken over de preek. We onderzoeken hoe we hier gevolg aan kunnen geven.

Aandacht voor de website
De website van Open Hof heeft aandacht nodig. We proberen samen met onze katholieke kerkpartners een groepje te vormen dat zich hierover wil buigen.

Hartelijke groet,

Alex Barendrecht
Voorzitter