Beste gemeenteleden,

Hopelijk hebt u een fijne zomer gehad en vindt dit bericht u in goede gezondheid! Ook tijdens de zomervakantie hebben de kerk en de kerkenraad niet stilgezeten. Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Afscheid dominee Timmers

Terwijl u dit leest zijn de voorbereidingen op het afscheid van dominee Fulco Timmers in volle gang. We hopen zondag 5 september op een mooie dienst en een fijn samenzijn. In verband met corona kunnen er helaas maar maximaal 100 mensen aanwezig zijn. Let op: deze dienst begint om 11.15 uur. Uiteraard is de dienst ook gewoon online te volgen. Bij deze willen wij dominee Timmers alvast hartelijk danken voor wat hij voor onze gemeente gedaan heeft. We zullen hem missen.

Opvolging dominees Timmers en In ‘t Hout

Maar natuurlijk denken we ook vooruit: er moet een beroepingscommissie komen. Maar voordat we die kunnen aanstellen, moeten we eerst weten wat we willen. Ook als dominee Wim in ‘t Hout volgend jaar ook weggaat. Willen we weer twee predikanten? Of een predikant en een kerkelijk werker? Is dat financieel haalbaar? En wat voor iemand willen we dan? Zodra daar meer duidelijkheid over is, hoort u dat van ons.

Zingen en startzondag

Ondertussen is het u vast niet ontgaan: we mogen weer zingen tijdens de dienst. Voorzichtig en ingetogen, maar het mag weer. Dat is fijn, na 1,5 jaar. Ook tijdens de startdienst van zondag 12 september zullen we met elkaar zingen. Aanmelden voor deze dienst kan tot vrijdagavond 10 september. Leuk als u komt, want na afloop hebben we een heel programma dat u kunt volgen. En als u komt, eet u dan vooraf een croissantje mee?

Hartelijke groet,

Aria van Ballegoie
Scriba kerkenraad