vozzoekt een coordinator per 1-1-2017

 

De vrijwilligers van Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) voelen zich betrok-ken bij vluchtelingen, geïnspireerd vanuit Bijbelse en humanitaire motieven. Het gaat ze daarbij vooral om mensen met een verblijfsvergunning als vluchteling die de gemeente gehuisvest heeft in onze wijken Ommoord en Zevenkamp.

 

Deze vluchtelingen hebben familie, vrienden, werk, huis en haard moeten achterlaten. In hun nieuwe woning en in een onbekende omgeving krijgen ze in een nieuwe taal te maken met allerlei praktische problemen. Om er enkele te noemen: ingewikkelde brieven van instanties, de berekening van stookkosten en de afvalstoffenheffing.

 

Dan is het belangrijk dat er vrijwilligers zijn die hen op weg helpen met alle papierwerk,  die contacten leggen met instanties, of die misverstanden ophelderen En die tijd hebben om te luisteren naar hun ervaringen. De verhalen raken ons en we helpen hen graag bij hun inspanningen om een nieuw leven in onze wijken te beginnen.

 

VOZ is een oecumenische activiteit vanuit het kerkelijk centrum Open Hof, bestaande uit de PKN wijkgemeente Ommoord en Zevenkamp en de RK parochie St Christoffel.

 

Wij zijn een laagdrempelige vrijwilligersorganisatie met als kernactiviteit een wekelijks spreekuur op woensdagmorgen in de Open Hofkerk. Zes vrijwilligers ontvangen dan 8 tot 10 vluchtelingen, vooral uit Somalië en Eritrea. VOZ maakt geen onderscheid naar  afkomst, godsdienst of maatschappelijke positie. Analfabeten krijgen extra aandacht.

 

Daarnaast zijn er incidentele activiteiten zoals een uitje voor moeder en kind of een sportmid-dag voor jongeren. Er is een fietsenplan en een computeractie. Voor die activiteiten zijn er 10 vrijwilligers actief. Om de twee maanden is er een vrijwilligersvergadering.

 

Wij zijn op zoek naar een coördinator. Zijn of haar belangrijkste taken zijn het afstemmen van de verschillende activiteiten en het (laten) ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Hij/zij ver-tegenwoordigt VOZ naar buiten en houdt het contact met de kerkelijke achterban warm, o.a. via publiciteit. Alles bij elkaar gaat het om 1 tot 2 dagdelen verspreid over de week.

 

Voor ons is het belangrijk dat de coördinator zich betrokken voelt bij vluchtelingen en hun situatie, vrijwilligers kan motiveren en inspireren, bekend is, – (of wil worden) – met de wijk en affiniteit heeft met het christelijk geloof.

 

Voor informatie                                                       Voor sollicitaties

Paul Bergmans                                                         Anja Matser

06 – 2055 2965                                                         010 – 421 34 52

ripa@planet.nl                                                           anja@familiematser.nl